<< Ju?istoj | La Malnova Testamento | 1a Samuel >>

1

Book:8 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

En la tempo, kiam regis la juĝistoj, iam malsato okazis en la lando; kaj foriris viro el Bet-Leĥem en Judujo, por pasloĝi en la Book:8 Chapter:1 verse: 2 pars:

     lando de Moab; li kaj lia edzino kaj liaj du filoj. 2 La nomo de
     la viro estis Elimeleĥ, kaj la nomo de lia edzino estis Naomi,
     kaj la nomoj de liaj du filoj estis Maĥlon kaj Kiljon, Efratanoj
     el Bet-Leĥem en Judujo. Kaj ili venis sur la kampojn de Moab kaj
Book:8 Chapter:1 verse: 3 pars:
     restis tie. 3 Elimeleĥ, la edzo de Naomi, mortis; kaj restis ŝi
Book:8 Chapter:1 verse: 4 pars:
     kun siaj du filoj. 4 Ambaŭ edziĝis kun Moabidinoj; la nomo de unu
     estis Orpa, kaj la nomo de la dua estis Rut; kaj ili loĝis tie
Book:8 Chapter:1 verse: 5 pars:
     ĉirkaŭ dek jaroj. 5 Sed mortis ankaŭ ambaŭ, Maĥlon kaj Kiljon;
     kaj restis nur la virino sola, senigita je sia edzo kaj siaj du
Book:8 Chapter:1 verse: 6 pars:
     filoj. 6 Ŝi leviĝis kun siaj bofilinoj, por iri returne el la
     lando de Moab; ĉar ŝi aŭdis en la lando de Moab, ke la Eternulo
Book:8 Chapter:1 verse: 7 pars:
     rememoris Sian popolon, donante al ĝi panon. 7 Ŝi eliris el la
     loko, kie ŝi loĝis, kun siaj du bofilinoj; kaj ili iris sur la
Book:8 Chapter:1 verse: 8 pars:
     vojo, por ke ili revenu al la lando de Jehuda. 8 Naomi diris al
     siaj du bofilinoj: Iru, kaj revenu ĉiu el vi al la domo de sia
     patrino; la Eternulo favoru vin tiel same, kiel vi estis
Book:8 Chapter:1 verse: 9 pars:
     favorkoraj al la mortintoj kaj al mi; 9 la Eternulo favoru vin,
     ke vi trovu ripozon, ĉiu el vi en domo de sia edzo. Ŝi kisis
Book:8 Chapter:1 verse: 10 pars:
     ilin, kaj ili levis sian voĉon kaj ploris. 10 Kaj ili diris al
Book:8 Chapter:1 verse: 11 pars:
     ŝi: Ni volas iri kun vi al via popolo. 11 Naomi respondis: Iru
     returne, miaj filinoj; kial do vi irus kun mi? Ĉu ankoraŭ
Book:8 Chapter:1 verse: 12 pars:
     ekzistas filoj en mia utero, ke vi edziniĝu kun ili? 12 Revenu,
     miaj filinoj, foriru; ĉar mi jam estas tro maljuna por edziniĝi
     kun viro. Eĉ se mi dirus, ke mi havas ankoraŭ esperon, eĉ se mi
Book:8 Chapter:1 verse: 13 pars:
     jam havus edzon hodiaŭ nokte, kaj eĉ se mi naskus filojn: 13 ĉu
     pri ili vi esperu, ĝis ili plenaĝiĝos? ĉu por ili vi atendu, ne
     edziniĝante kun viro? Ne, miaj filinoj; estas tre maldolĉe al mi
Book:8 Chapter:1 verse: 14 pars:
     pro vi, ĉar la mano de la Eternulo afliktis min. 14 Sed ili levis
     sian voĉon kaj ploris plue. Kaj Orpa kisis sian bopatrinon, sed
Book:8 Chapter:1 verse: 15 pars:
     Rut aliĝis al ŝi. 15 Kaj ĉi tiu diris: Jen via bofratino reiris
     al sia gento kaj al siaj dioj; iru vi ankaŭ returne post via
Book:8 Chapter:1 verse: 16 pars:
     bofratino. 16 Sed Rut diris: Ne petegu min, ke mi vin forlasu, aŭ
     ke mi returnu min kaj ĉesu sekvi vin; ĉar kien vi iros, mi ankaŭ
     iros, kaj kie vi noktos, mi ankaŭ noktos; via popolo ankaŭ estos
Book:8 Chapter:1 verse: 17 pars:
     mia popolo, kaj via Dio estos mia Dio. 17 Sur la loko, kie vi
     mortos, mi ankaŭ mortos, kaj tie oni min enterigos. La Eternulo
Book:8 Chapter:1 verse: 18 pars:
     faru al mi tion kaj pli, se io krom la morto disigos min de vi. 18 Kiam Naomi vidis, ke ŝi firme decidis iri kun ŝi, tiam ŝi
Book:8 Chapter:1 verse: 19 pars:
     ĉesis disputi kun ŝi. 19 Kaj ili ambaŭ iradis, ĝis ili alvenis en
     Bet-Leĥemon. Kaj kiam ili eniris en Bet-Leĥemon, la tuta
     loĝantaro de la urbo ekbruis pri ili, dirante: Ĉu tio estas
Book:8 Chapter:1 verse: 20 pars:
     Naomi? 20 Kaj ŝi respondis al ili: Ne nomu min Naomi, nomu min
Book:8 Chapter:1 verse: 21 pars:
     Mara; ĉar la Plejpotenculo faris al mi maldolĉegon; 21 kun
     pleneco mi foriris, sed la Eternulo revenigis min malplena; kial
     do vi nomus min Naomi, konsiderante, ke la Eternulo atestis
Book:8 Chapter:1 verse: 22 pars:
     kontraŭ mi kaj la Plejpotenculo afliktis min? 22 Tiel Naomi
     revenis, kaj kun ŝi ankaŭ Rut, la Moabidino, ŝia bofilino, kiu
     revenis el la lando de Moab; kaj ili venis en Bet-Leĥemon je la
     komenco de la rikolto de hordeo.
   

Sekva Ĉapitro