<< 2a Johano | La Nova Testamento | Judas >>

1

Book:64 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

La presbitero al Gajo, la amata, kiun mi amas en la vero.

Book:64 Chapter:1 verse: pars:
   

2 Amato, mi preĝas, ke al vi prosperu ĉio, kaj vi bonsanu tiel Book:64 Chapter:1 verse: 3 pars:

     same, kiel prosperas al via animo. 3 Ĉar mi treege ĝojis, kiam
     fratoj venis kaj atestis pri via vereco, kiel vi iradas en la
Book:64 Chapter:1 verse: 4 pars:
     vero. 4 Pli grandan ĝojon mi ne havas, ol aŭdi pri miaj infanoj
     iradantaj en la vero.
   

Book:64 Chapter:1 verse: pars:
   

5 Amato, vi faras fidele rilate al ĉiuj viaj klopodoj por la Book:64 Chapter:1 verse: 6 pars:

     fratoj kaj tiuj fremduloj, 6 kiuj atestis vian amon antaŭ la
Book:64 Chapter:1 verse: 7 pars:
     eklezio; kaj vi faros bone, tiujn antaŭenigante dece je Dio, 7 ĉar pro la Nomo ili eliris, akceptante nenion de la nacianoj. 8 Ni devas do akcepti tiajn, por ke ni estu kunlaborantoj kun la
     vero.
   

Book:64 Chapter:1 verse: pars:
   

9 Mi skribis iom al la eklezio; sed Diotrefes, kiu amas la Book:64 Chapter:1 verse: 10 pars:

     estrecon inter ili, nin ne akceptas. 10 Tial, se mi venos, mi
     rememorigos al li la farojn, kiujn li faras, per malbonaj paroloj
     babilante kontraŭ ni; kaj ne kontenta je tio, li mem ne akceptas
     la fratojn, nek tion permesas al tiuj, kiuj volas, kaj ilin el la
Book:64 Chapter:1 verse: 11 pars:
     eklezio elpelas. 11 Amato, imitu ne la malbonon, sed la bonon.
Book:64 Chapter:1 verse: 12 pars:
     Bonfaranto estas el Dio; malbonfaranto ne vidis Dion. 12 Pri
     Demetrio estas atestite de ĉiuj, kaj de la vero mem; kaj ni ja
     atestas; kaj vi scias, ke nia atesto estas vera.
   

Book:64 Chapter:1 verse: pars:
   

13 Mi havis multon por skribi al vi; sed mi ne volas skribi al vi Book:64 Chapter:1 verse: 14 pars:

     per inko kaj kano; 14 sed mi esperas vidi vin baldaŭ, kaj ni
     parolos vizaĝon kontraŭ vizaĝo. Paco al vi. Salutas vin la
     amikoj. Salutu laŭ nomo la amikojn.
   

Sekva Libro