<< 1a Johano | La Nova Testamento | 3a Johano >>

1

Book:63 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

La presbitero al la elektita sinjorino kaj ŝiaj infanoj, kiujn mi amas en la vero; kaj ne mi sola, sed ankaŭ ĉiuj, kiuj konas la Book:63 Chapter:1 verse: 2 pars:

     veron; 2 pro la vero restanta en ni, kaj ĝi estos ĉe ni por ĉiam: 3 Graco, kompato, paco, estos ĉe ni, de Dio, la Patro, kaj de
     Jesuo Kristo, la Filo de la Patro, en vero kaj amo.
   

Book:63 Chapter:1 verse: pars:
   

4 Mi treege ĝojas, ke mi trovis iujn el viaj infanoj iradantajn Book:63 Chapter:1 verse: 5 pars:

     en la vero tiel same, kiel ni ricevis ordonon de la Patro. 5 Kaj
     nun mi vin petegas, sinjorino, skribante ne kvazaŭ novan ordonon
     al vi, sed tiun, kiun ni havis de la komenco, ke ni amu unu la
Book:63 Chapter:1 verse: 6 pars:
     alian. 6 Kaj jen estas la amo: ke ni iradu laŭ Liaj ordonoj. Tio
     estas la ordono, tiu sama, kiun vi aŭdis de la komenco, ke vi
Book:63 Chapter:1 verse: 7 pars:
     iradu en ĝi. 7 Ĉar multaj delogantoj eliris en la mondon, kiuj ne
     konfesas Jesuon Kriston venantan en karno. Tio estas la deloganto
Book:63 Chapter:1 verse: 8 pars:
     kaj la antikristo. 8 Gardu vin, ke vi ne perdu viajn
Book:63 Chapter:1 verse: 9 pars:
     elfaritaĵojn, sed ke vi ricevu plenan rekompencon. 9 Ĉiu, kiu
     iras antaŭen kaj ne restas en la instruado de Kristo, ne havas
     Dion; kiu restas en la instruado, tiu havas kaj la Patron kaj la
Book:63 Chapter:1 verse: 10 pars:
     Filon. 10 Se iu al vi venas kaj ne kunportas ĉi tiun instruadon,
Book:63 Chapter:1 verse: 11 pars:
     ne ricevu lin en la domon, kaj al li ne donu salutan vorton; 11 ĉar kiu al li salute parolas, tiu partoprenas en liaj
     malbonfaroj.
   

Book:63 Chapter:1 verse: pars:
   

12 Havante multon por skribi al vi, mi ne volis skribi per papero kaj inko; sed mi esperas veni al vi kaj paroli vizaĝon kontraŭ Book:63 Chapter:1 verse: 13 pars:

     vizaĝo, por ke via ĝojo estu plena. 13 Salutas vin la infanoj de
     via fratino, la elektita.
   

Sekva Libro