<< 2a Petro | La Nova Testamento | 2a Johano >>

2

Book:62 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Infanetoj miaj, ĉi tion mi skribas al vi, por ke vi ne peku. Kaj se iu pekas, ni havas Advokaton ĉe la Patro, Jesuon Kriston, Book:62 Chapter:2 verse: 2 pars:

     la justan; 2 kaj li estas repacigo pro niaj pekoj, kaj ne sole
Book:62 Chapter:2 verse: 3 pars:
     pro niaj, sed ankaŭ pro la tuta mondo. 3 Kaj per ĉi tio ni scias,
Book:62 Chapter:2 verse: 4 pars:
     ke ni konas lin: se ni observas liajn ordonojn. 4 Kiu diras: Mi
     lin konas, kaj ne observas liajn ordonojn, tiu estas mensoganto,
Book:62 Chapter:2 verse: 5 pars:
     kaj la vero ne estas en li; 5 sed en ĉiu ajn, kiu observas lian
     vorton, vere perfektiĝis la amo al Dio. Per ĉi tio ni scias, ke
Book:62 Chapter:2 verse: 6 pars:
     ni estas en li: 6 kiu diras, ke li restas en li, tiu mem devus
     tiel iradi, kiel li iradis.
   

Book:62 Chapter:2 verse: pars:
   

7 Amataj, al vi mi skribas ne ordonon novan, sed malnovan ordonon, kiun vi havis de la komenco; la malnova ordono estas la Book:62 Chapter:2 verse: 8 pars:

     vorto, kiun vi aŭdis. 8 Ankaŭ mi skribas al vi novan ordonon, kiu
     estas vera en li kaj en vi; ĉar la mallumo forpasas, kaj la vera
Book:62 Chapter:2 verse: 9 pars:
     lumo jam brilas. 9 Kiu diras, ke li estas en la lumo, kaj malamas
Book:62 Chapter:2 verse: 10 pars:
     sian fraton, tiu estas en la mallumo ankoraŭ ĝis nun. 10 Kiu amas
Book:62 Chapter:2 verse: 11 pars:
     sian fraton, tiu restas en la lumo, kaj en li ne estas faligaĵo. 11 Sed kiu malamas sian fraton, tiu estas en la mallumo, kaj iras
     en la mallumo, kaj ne scias, kien li iras, ĉar la mallumo
     blindigis al li la okulojn.
   

Book:62 Chapter:2 verse: pars:
   

12 Mi skribas al vi, infanetoj, ĉar la pekoj al vi estas Book:62 Chapter:2 verse: 13 pars:

     pardonitaj pro lia nomo. 13 Mi skribas al vi, patroj, ĉar vi
     konas tiun, kiu estas de la komenco. Mi skribas al vi, junuloj,
     ĉar vi venkis la malbonulon. Mi skribis al vi, infanoj, ĉar vi
Book:62 Chapter:2 verse: 14 pars:
     konas la Patron. 14 Mi skribis al vi, patroj, ĉar vi konas tiun,
     kiu estas de la komenco. Mi skribis al vi, junuloj, ĉar vi estas
     fortaj, kaj la vorto de Dio restas en vi, kaj vi venkis la
Book:62 Chapter:2 verse: 15 pars:
     malbonulon. 15 Ne amu la mondon, nek la mondaĵojn. Se iu amas la
Book:62 Chapter:2 verse: 16 pars:
     mondon, la amo al la Patro ne estas en li. 16 Ĉar ĉio, kio estas
     en la mondo, la dezirego de la karno kaj la dezirego de la okuloj
Book:62 Chapter:2 verse: 17 pars:
     kaj la fiereco de vivo, estas ne de la Patro, sed de la mondo. 17 Kaj forpasas la mondo kaj ĝia dezirego; sed la plenumanto de la
     volo de Dio restas por eterne.
   

Book:62 Chapter:2 verse: pars:
   

18 Infanoj, jam estas la lasta horo; kaj kiel vi aŭdis, ke antikristo venas, jam leviĝis multe da antikristoj; per tio ni Book:62 Chapter:2 verse: 19 pars:

     scias, ke estas la lasta horo. 19 De ni ili eliris, sed ili ne
     estis el ni; ĉar se ili el ni estus, ili restus ĉe ni; sed ili
Book:62 Chapter:2 verse: 20 pars:
     eliris, por ke ili elmontriĝu, ke ili ĉiuj ne estas el ni. 20 Kaj
Book:62 Chapter:2 verse: 21 pars:
     vi havas sanktoleadon de la Sanktulo, kaj vi scias ĉion. 21 Mi
     skribis al vi ne pro tio, ke vi ne scias la veron, sed pro tio,
Book:62 Chapter:2 verse: 22 pars:
     ke vi ĝin scias, kaj pro tio, ke nenia mensogo estas el la vero. 22 Kiu estas la mensogisto, krom tiu, kiu malkonfesas, ke Jesuo
     estas la Kristo? Tiu estas la antikristo, kiu malkonfesas la
Book:62 Chapter:2 verse: 23 pars:
     Patron kaj la Filon. 23 Ĉiu, kiu malkonfesas la Filon, ne havas
Book:62 Chapter:2 verse: 24 pars:
     la Patron; tiu, kiu konfesas la Filon, havas ankaŭ la Patron. 24 Vi do lasu resti en vi tion, kion vi aŭdis de la komenco. Se tio,
     kion vi aŭdis de la komenco, restos en vi, vi ankaŭ restos en la
Book:62 Chapter:2 verse: 25 pars:
     Filo kaj en la Patro. 25 Kaj jen estas la promeso, kiun li
Book:62 Chapter:2 verse: 26 pars:
     promesis al ni: la vivo eterna. 26 Ĉi tion mi skribis al vi pri
Book:62 Chapter:2 verse: 27 pars:
     tiuj, kiuj vin forlogas de la vojo. 27 Pri vi, la sanktoleado,
     kiun vi ricevis de li, restas en vi, kaj vi ne havas bezonon, ke
     iu vin instruu; sed kiel lia sanktoleado vin instruas pri ĉio kaj
     estas vera kaj ne estas mensogo, kaj kiel ĝi vin instruis, vi
Book:62 Chapter:2 verse: 28 pars:
     restas en li. 28 Kaj nun, infanetoj, restu en li; por ke, se li
     elmontriĝos, ni havu kuraĝon, kaj ne hontu antaŭ li ĉe lia
Book:62 Chapter:2 verse: 29 pars:
     alveno. 29 Se vi scias, ke li estas justa, vi scias, ke ankaŭ
     ĉiu, kiu faras justecon, el li naskiĝis.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro