<< Readmono | La Malnova Testamento | Ju?istoj >>

3

Book:6 Chapter:3 verse:1 pars:
Verse:1

Kaj Josuo leviĝis frue matene, kaj ili elmoviĝis de Ŝitim kaj alvenis al Jordan, li kaj ĉiuj Izraelidoj, kaj ili tradormis tie Book:6 Chapter:3 verse: 2 pars:

     la nokton, antaŭ ol transiri. 2 Kaj post paso de tri tagoj la
Book:6 Chapter:3 verse: 3 pars:
     oficistoj iris tra la tendaro, 3 kaj ordonis al la popolo,
     dirante: Kiam vi ekvidos la keston de interligo de la Eternulo,
     via Dio, kaj la pastrojn Levidojn, kiuj portas ĝin, tiam ekmoviĝu
Book:6 Chapter:3 verse: 4 pars:
     de viaj lokoj kaj iru post ili. 4 Sed inter vi kaj ĝi devas esti
     interspaco de ĉirkaŭ du mil ulnoj da mezuro; ne alproksimiĝu al
     ĝi, por ke vi sciu la vojon, laŭ kiu vi devas iri; ĉar vi ne iris
Book:6 Chapter:3 verse: 5 pars:
     laŭ tiu vojo antaŭe. 5 Kaj Josuo diris al la popolo: Sanktigu
Book:6 Chapter:3 verse: 6 pars:
     vin, ĉar morgaŭ la Eternulo faros inter vi miraklojn. 6 Kaj Josuo
     diris al la pastroj jene: Prenu la keston de interligo, kaj
     preteriru antaŭ la popolo. Kaj ili prenis la keston de interligo,
Book:6 Chapter:3 verse: 7 pars:
     kaj preteriris antaŭ la popolo. 7 Kaj la Eternulo diris al Josuo:
     En ĉi tiu tago Mi komencos altigi vin antaŭ la okuloj de la tuta
     Izrael, por ke ili sciu, ke kiel Mi estis kun Moseo, tiel Mi
Book:6 Chapter:3 verse: 8 pars:
     estos kun vi. 8 Kaj vi ordonu al la pastroj, kiuj portas la
     keston de interligo, dirante: Kiam vi venos al la rando de la
     akvo de Jordan, tiam stariĝu en Jordan.
   

Book:6 Chapter:3 verse: pars:
   

9 Kaj Josuo diris al la Izraelidoj: Aliru ĉi tien, kaj aŭskultu Book:6 Chapter:3 verse: 10 pars:

     la vortojn de la Eternulo, via Dio. 10 Kaj Josuo diris: Per tio
     vi ekscios, ke la vivanta Dio estas inter vi, kaj ke Li forpelos
     de antaŭ vi la Kanaanidojn kaj la Ĥetidojn kaj la Ĥividojn kaj la
Book:6 Chapter:3 verse: 11 pars:
     Perizidojn kaj la Girgaŝidojn kaj la Amoridojn kaj la Jebusidojn: 11 jen la kesto de interligo de la Sinjoro de la tuta tero
Book:6 Chapter:3 verse: 12 pars:
     transiros antaŭ vi Jordanon. 12 Kaj nun prenu al vi dek du virojn
Book:6 Chapter:3 verse: 13 pars:
     el la triboj de Izrael, po unu viro el ĉiu tribo. 13 Kaj kiam la
     plandoj de la piedoj de la pastroj, kiuj portas la keston de la
     Eternulo, la Sinjoro de la tuta tero, haltos en la akvo de
     Jordan, la akvo de Jordan detiriĝos, la akvo, kiu fluas de supre;
Book:6 Chapter:3 verse: 14 pars:
     kaj ĝi stariĝos, kiel unu muro. 14 Kaj kiam la popolo elmoviĝis
     el siaj tendoj, por transiri Jordanon, kaj la pastroj, kiuj
Book:6 Chapter:3 verse: 15 pars:
     portis la keston de interligo, estis antaŭ la popolo, 15 kaj kiam
     la portantoj de la kesto venis al Jordan, kaj la piedoj de la
     pastroj, kiuj portis la keston, trempiĝis en la rando de la akvo
     (kaj Jordan estis plena ĉe ĉiuj siaj bordoj dum la tuta tempo de
Book:6 Chapter:3 verse: 16 pars:
     rikoltado), 16 tiam la akvo, kiu fluis de supre, haltis, stariĝis
     kiel unu muro, tre malproksime, ĉe la urbo Adam, kiu estas apud
     Cartan; kaj la akvo, kiu fluis al la maro de la stepo, al la Sala
Book:6 Chapter:3 verse: 17 pars:
     Maro, tute foriris. Kaj la popolo transiris kontraŭ Jeriĥo. 17 Kaj la pastroj, kiuj portis la keston de interligo de la
     Eternulo, staris forte sur seka tero meze de Jordan, kaj la tuta
     Izrael iris trans seka tero, ĝis la tuta popolo transiris
     Jordanon.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro