<< Filemon | La Nova Testamento | Jakobo >>

1

Book:58 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Dio, kiu multafoje kaj multamaniere parolis en la tempo antikva Book:58 Chapter:1 verse: 2 pars:

     al niaj patroj en la profetoj, 2 en tiuj lastaj tagoj parolis al
     ni en Filo, kiun Li nomis heredanto de ĉio, per kiu ankaŭ Li
Book:58 Chapter:1 verse: 3 pars:
     faris la mondaĝojn, 3 kiu, estante la elbrilo de Lia gloro kaj
     plena bildo de Lia substanco, kaj subtenante ĉion per la vorto de
     sia potenco, kaj farinte la elpurigon de niaj pekoj, sidiĝis
Book:58 Chapter:1 verse: 4 pars:
     dekstre de la Majesto en altaĵoj; 4 fariĝinte tiom pli granda ol
Book:58 Chapter:1 verse: 5 pars:
     la anĝeloj, kiom pli bonegan nomon ol ili li heredis. 5 Ĉar al
     kiu el la anĝeloj Li iam diris:
   

Vi estas Mia Filo,
Hodiaŭ Mi vin naskis?

kaj denove:

Mi estos al li Patro,
Kaj li estos al Mi Filo?

Book:58 Chapter:1 verse: pars:
   

6 Kaj ankoraŭ, kiam Li enkondukas la unuenaskiton en la mondon, Book:58 Chapter:1 verse: 7 pars:

     Li diras: Kaj kliniĝu antaŭ li ĉiuj anĝeloj de Dio. 7 Kaj pri la
     anĝeloj Li diras:
   

Kiu faras la ventojn Liaj senditoj,
Flamantan fajron Liaj servantoj;

Book:58 Chapter:1 verse: pars:
   

8 sed pri la Filo:

Via trono estas Dia trono por ĉiam kaj eterne;
La sceptro de via regno estas sceptro de justeco.

Book:58 Chapter:1 verse: pars:
     

9 Vi amas virton kaj malamas malvirton;
Tial Dio, via Dio, oleis vin per oleo de ĝojo pli ol viajn
kamaradojn.

Book:58 Chapter:1 verse: pars:
   

10 Kaj:

En antikveco Vi, ho Eternulo, fondis la teron,
Kaj la ĉielo estas la faro de Viaj manoj.

Book:58 Chapter:1 verse: pars:
     

11 Ili pereos, sed Vi restos;
Kaj ĉiuj ili eluziĝos kiel vesto,

Book:58 Chapter:1 verse: pars:
     

12 Kiel veston Vi ilin ŝanĝos, kaj ili ŝanĝiĝos.
Sed Vi restas la sama,
Kaj Viaj jaroj ne finiĝos.

Book:58 Chapter:1 verse: pars:
   

13 Sed al kiu el la anĝeloj Li iam diris:

Sidu dekstre de Mi,
Ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj?

Book:58 Chapter:1 verse: pars:
   

14 Ĉu ne estas ili ĉiuj spiritoj servantaj, elsendataj, por servi al tiuj, kiuj estas heredontoj de la savo?

Sekva Ĉapitro