<< 1a Timoteo | La Nova Testamento | Tito >>

1

Book:55 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Paŭlo, apostolo de Kristo Jesuo, per la volo de Dio, laŭ la Book:55 Chapter:1 verse: 2 pars:

     promeso de vivo, kiu estas en Kristo Jesuo, 2 al Timoteo, mia
     amata filo: Graco, kompato, kaj paco de Dio, la Patro, kaj de
     Kristo Jesuo, nia Sinjoro.
   

Book:55 Chapter:1 verse: pars:
   

3 Mi dankas Dion, kiun mi adoras de post miaj praavoj kun pura konscienco, ke konstantan memoron mi havas pri vi en miaj preĝoj, Book:55 Chapter:1 verse: 4 pars:

     nokte kaj tage 4 sopirante vidi vin, memorante viajn larmojn, por
Book:55 Chapter:1 verse: 5 pars:
     ke mi pleniĝu de ĝojo; 5 ricevinte rememoron pri la sincera fido,
     kiu estas en vi, kaj kiu loĝis unue en via avino Lois kaj en via
Book:55 Chapter:1 verse: 6 pars:
     patrino Eŭnike, kaj, mi konvinkiĝis, en vi ankaŭ. 6 Pro tio mi
     memorigas vin, ke vi reekbruligu la donacon de Dio, kiu estas en
Book:55 Chapter:1 verse: 7 pars:
     vi per la surmetado de miaj manoj. 7 Ĉar Dio donis al ni spiriton
Book:55 Chapter:1 verse: 8 pars:
     ne de malkuraĝeco, sed de potenco kaj amo kaj sinregado. 8 Ne
     hontu do pri la atesto de nia Sinjoro, nek pri mi, lia
     malliberulo; sed kunelportu suferojn kun la evangelio laŭ la
Book:55 Chapter:1 verse: 9 pars:
     potenco de Dio, 9 kiu nin savis kaj vokis per sankta voko, ne laŭ
     niaj faroj, sed laŭ Sia propra antaŭintenco kaj laŭ la graco
Book:55 Chapter:1 verse: 10 pars:
     donita al ni en Kristo Jesuo antaŭ tempoj eternaj, 10 sed nun
     malkaŝita per la apero de nia Savanto Jesuo Kristo, kiu neniigis
     la morton kaj enlumigis la vivon kaj la senmortecon per la
Book:55 Chapter:1 verse: 11 pars:
     evangelio, 11 al kiu mi estas nomita predikisto kaj apostolo kaj
Book:55 Chapter:1 verse: 12 pars:
     instruisto. 12 Pro tio mi ankaŭ suferas tiel; tamen mi ne hontas;
     ĉar mi konas tiun, al kiu mi kredis, kaj mi konvinkiĝis, ke li
Book:55 Chapter:1 verse: 13 pars:
     havas la povon gardi mian konfiditaĵon ĝis tiu tago. 13 Konservu
     la modelon de sanaj vortoj, kiujn vi aŭdis de mi, en fido kaj
Book:55 Chapter:1 verse: 14 pars:
     amo, kiuj estas en Kristo Jesuo. 14 La bonan konfiditaĵon gardu
     per la Sankta Spirito, kiu loĝas en ni.
   

Book:55 Chapter:1 verse: pars:
   

15 Vi scias, ke forturniĝis de mi ĉiuj en Azio, el kiuj estas Book:55 Chapter:1 verse: 16 pars:

     Figelo kaj Hermogenes. 16 La Sinjoro donu kompaton al la domo de
     Onesiforo; ĉar li ofte min refreŝigis, kaj li ne hontis pri mia
Book:55 Chapter:1 verse: 17 pars:
     kateno, 17 sed kiam li estis en Romo, li elserĉis min tre
Book:55 Chapter:1 verse: 18 pars:
     diligente kaj min trovis 18 (la Sinjoro donu al li, ke li trovu
     kompaton ĉe la Sinjoro en tiu tago), kaj vi scias tre bone, kiom
     da servoj li faris en Efeso.
   

Sekva Ĉapitro