<< 2a Tesalonikanoj | La Nova Testamento | 2a Timoteo >>

2

Book:54 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Mi konsilas do, antaŭ ĉio, fari petegojn, preĝojn, propetadojn, Book:54 Chapter:2 verse: 2 pars:

     dankojn por ĉiuj; 2 por reĝoj kaj ĉiuj eminentuloj, por ke ni
Book:54 Chapter:2 verse: 3 pars:
     vivadu trankvile kaj kviete en plena pieco kaj seriozeco. 3 Tio
Book:54 Chapter:2 verse: 4 pars:
     estas bona kaj akceptebla antaŭ Dio, nia Savanto, 4 kiu volas, ke
Book:54 Chapter:2 verse: 5 pars:
     ĉiuj homoj estu savitaj kaj venu al la scio de la vero. 5 Ĉar
     ekzistas unu Dio, kaj unu interulo inter Dio kaj homoj, homo,
Book:54 Chapter:2 verse: 6 pars:
     Kristo Jesuo, 6 kiu sin donis kiel elaĉetaĵon por ĉiuj, ateston
Book:54 Chapter:2 verse: 7 pars:
     elmontrotan en konvenaj tempoj; 7 por kio mi estas nomita
     predikisto kaj apostolo (mi diras la veron, mi ne mensogas),
     instruisto por la nacianoj en fido kaj vero.
   

Book:54 Chapter:2 verse: pars:
   

8 Mi deziras do, ke la viroj preĝu en ĉiu loko, levante sanktajn Book:54 Chapter:2 verse: 9 pars:

     manojn, sen kolero kaj disputado. 9 Tiel same, ke virinoj sin
     vestu per decaj vestoj, kun modesteco kaj sobreco; ne kun
Book:54 Chapter:2 verse: 10 pars:
     harplektaĵoj, aŭ oro, aŭ perloj, aŭ multekostaj vestoj; 10 sed
Book:54 Chapter:2 verse: 11 pars:
     (kio konvenas al virinoj konfesantaj la piecon) per bonfaroj. 11 Virino lernu en kvieteco kun ĉia submetiĝo. 12 Sed mi ne permesas
Book:54 Chapter:2 verse: 13 pars:
     al virino instruadi, nek regi super viro, sed esti en kvieteco. 13 Ĉar Adam kreiĝis la unua, poste Eva; 14 kaj Adam ne trompiĝis;
Book:54 Chapter:2 verse: 15 pars:
     sed la virino, trompite, falis en pekon; 15 sed ŝi saviĝos per la
     naskado, se ili daŭras en fido kaj amo kaj sanktiĝo kun sobreco.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro