<< 2a Tesalonikanoj | La Nova Testamento | 2a Timoteo >>

1

Book:54 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Paŭlo, apostolo de Kristo Jesuo, laŭ la ordono de Dio, nia Book:54 Chapter:1 verse: 2 pars:

     Savanto, kaj Kristo Jesuo, nia espero, 2 al Timoteo, mia vera
     filo en fido: Graco, kompato, kaj paco de Dio, la Patro, kaj de
     Kristo Jesuo, nia Sinjoro.
   

Book:54 Chapter:1 verse: pars:
   

3 Kiel mi, ekironte en Makedonujon, petis vin resti en Efeso, por Book:54 Chapter:1 verse: 4 pars:

     ke vi admonu kelkajn homojn, ke ili ne instruu alian doktrinon, 4 nek atentu fabelojn kaj senfinajn genealogiojn, kiuj naskas
     diskutojn, pli ol tiun administradon de Dio, kiu estas laŭ la
Book:54 Chapter:1 verse: 5 pars:
     fido ― tiel faru. 5 Sed la celo de la admono estas amo el pura
Book:54 Chapter:1 verse: 6 pars:
     koro kaj bona konscienco kaj sincera fido; 6 kion maltrafinte,
Book:54 Chapter:1 verse: 7 pars:
     kelkaj homoj sin deturnis al vanta babilado, 7 dezirante esti
     instruistoj de la leĝo, kvankam ili ne komprenas tion, kion ili
Book:54 Chapter:1 verse: 8 pars:
     diras, nek tion, pri kio ili faras aserton. 8 Sed ni scias, ke la
Book:54 Chapter:1 verse: 9 pars:
     leĝo estas bona, se oni ĝin laŭleĝe uzas, 9 sciante, ke la leĝo
     ekzistas ne por justulo, sed por homoj senleĝaj kaj malobeemaj,
     malpiaj kaj pekemaj, malsanktaj kaj profanaj, por
Book:54 Chapter:1 verse: 10 pars:
     patromortigantoj kaj patrinomortigantoj, hommortigantoj, 10 malĉastuloj kaj viruzaĉantoj, homŝtelistoj, mensogantoj,
Book:54 Chapter:1 verse: 11 pars:
     falseĵurantoj, kaj ĉio ajn alia kontraŭa al la sana doktrino; 11 laŭ la konfidita al mi evangelio de la gloro de la benata Dio.
   

Book:54 Chapter:1 verse: pars:
   

12 Mi dankas Kriston Jesuon, nian Sinjoron, kiu min kapabligas, Book:54 Chapter:1 verse: 13 pars:

     tial, ke li trovis min fidela, destinante min al sia servado; 13 kvankam mi antaŭe estis blasfemanto kaj persekutanto kaj
     insultanto; tamen mi ricevis kompaton, ĉar mi tion faris
Book:54 Chapter:1 verse: 14 pars:
     nesciante kaj nekredante; 14 kaj la graco de nia Sinjoro abunde
Book:54 Chapter:1 verse: 15 pars:
     sufiĉegis kun fido kaj amo, kiuj estas en Kristo Jesuo. 15 Fidinda estas la diro, kaj inda je plena akcepto, ke Kristo Jesuo
     envenis en la mondon, por savi pekantojn, el kiuj mi estas la
Book:54 Chapter:1 verse: 16 pars:
     ĉefa; 16 tamen pro tiu kaŭzo mi ricevis kompaton, por ke en mi,
     kiel la ĉefa, Jesuo Kristo elmontru sian tutan paciencegon, kiel
Book:54 Chapter:1 verse: 17 pars:
     ekzemplo por tiuj, kiuj poste kredos al li por eterna vivo. 17 Nun al la Reĝo eterna, senmorta, nevidebla, la sola Dio, estu
     honoro kaj gloro por ĉiam kaj eterne. Amen.
   

Book:54 Chapter:1 verse: pars:
   

18 Ĉi tiun zorgadon mi komisias al vi, mia filo Timoteo, laŭ la profetaĵoj, kiuj antaŭiris sur vin, ke per ili vi militadu la Book:54 Chapter:1 verse: 19 pars:

     bonan militon, 19 tenante la fidon kaj bonan konsciencon, kiun
Book:54 Chapter:1 verse: 20 pars:
     forpuŝinte de si, kelkaj homoj ŝippereis rilate la fidon; 20 el
     kiuj estas Himeneo kaj Aleksandro, kiujn mi transdonis al Satano,
     por ke ili lernu ne blasfemi.
   

Sekva Ĉapitro