<< 1a Tesalonikanoj | La Nova Testamento | 1a Timoteo >>

2

Book:53 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Nun ni petegas vin, fratoj, koncerne la alvenon de nia Sinjoro Book:53 Chapter:2 verse: 2 pars:

     Jesuo Kristo kaj nian alkolektiĝon al li, 2 ke vi ne fariĝu
     facile skueblaj mense, kaj ne konsterniĝu, ĉu per spirito, aŭ per
     parolo, aŭ per letero ŝajne de ni, kvazaŭ la tago de la Sinjoro
Book:53 Chapter:2 verse: 3 pars:
     jam apudestus; 3 neniu vin trompu iamaniere; ĉar nepre antaŭe
     okazos la apostateco, kaj la homo de peko malkaŝiĝos, la filo de
Book:53 Chapter:2 verse: 4 pars:
     pereo, 4 kiu kontraŭmetas sin kaj levas sin super ĉion, kion oni
     nomas Dio aŭ adoras; tiel, ke li sidas en la templo de Dio,
Book:53 Chapter:2 verse: 5 pars:
     elmontrante sin, kvazaŭ li estas Dio. 5 Ĉu vi ne memoras, ke mi
Book:53 Chapter:2 verse: 6 pars:
     diris tion al vi, dum mi estis kun vi? 6 Kaj nun vi scias, kio
Book:53 Chapter:2 verse: 7 pars:
     malhelpas, por ke li malkaŝiĝu siatempe. 7 Ĉar la mistero de
     maljusteco jam energias; sed restas ankoraŭ la malhelpanto, ĝis
Book:53 Chapter:2 verse: 8 pars:
     li estos formovita. 8 Kaj tiam malkaŝiĝos la maljustulo, kiun la
     Sinjoro Jesuo detruos per la spiro de sia buŝo kaj neniigos per
Book:53 Chapter:2 verse: 9 pars:
     la apero de sia alveno; 9 tiun, kies alveno estas pro la energio
Book:53 Chapter:2 verse: 10 pars:
     de Satano kun ĉia potenco kaj kun signoj kaj mensogaj mirindaĵoj, 10 kaj kun ĉia trompo de maljusteco por la pereantoj, pro tio, ke
Book:53 Chapter:2 verse: 11 pars:
     ili ne ricevis la amon al la vero por esti savitaj. 11 Kaj pro
     tio Dio sendas al ili energion de eraro, tiel, ke ili kredos
Book:53 Chapter:2 verse: 12 pars:
     mensogon; 12 por ke estu juĝataj ĉiuj, kiuj ne kredis la veron,
     sed trovis plezuron en maljusteco.
   

Book:53 Chapter:2 verse: pars:
   

13 Sed ni devas ĉiam danki Dion pro vi, fratoj, amataj de la Sinjoro, pro tio, ke Dio vin elektis de la komenco al savo en la Book:53 Chapter:2 verse: 14 pars:

     sanktigo de la Spirito kaj kredo al la vero; 14 al kiu Li vin
     vokis per nia evangelio, por la akiro de la gloro de nia Sinjoro
Book:53 Chapter:2 verse: 15 pars:
     Jesuo Kristo. 15 Tial, fratoj, staru firme, kaj tenu la
     tradiciojn, kiujn vi lernis ĉu per parolo, aŭ per ia letero nia.
   

Book:53 Chapter:2 verse: pars:
   

16 Nia Sinjoro Jesuo Kristo mem, kaj Dio, nia Patro, kiu nin amis Book:53 Chapter:2 verse: 17 pars:

     kaj al ni donis eternan konsolon kaj bonan esperon per graco, 17 konsolu viajn korojn kaj fortigu ilin por ĉia bona faro kaj
     vorto.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro