<< Koloseanoj | La Nova Testamento | 2a Tesalonikanoj >>

2

Book:52 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Ĉar vi mem scias, fratoj, ke nia alveno al vi ne montriĝis Book:52 Chapter:2 verse: 2 pars:

     senfrukta; 2 sed suferinte kaj insultite en Filipi, kiel vi
     scias, ni kuraĝiĝis en nia Dio prediki al vi la evangelion de Dio
Book:52 Chapter:2 verse: 3 pars:
     meze de granda konflikto. 3 Ĉar nia instruado ne devenis de
Book:52 Chapter:2 verse: 4 pars:
     eraro, nek de malpureco, kaj ĝi ne estas kun ruzo; 4 sed kiel Dio
     nin aprobis, por konfidi al ni la evangelion, tiel ni parolas,
Book:52 Chapter:2 verse: 5 pars:
     por plaĉi ne al homoj, sed al Dio, kiu esploras niajn korojn. 5 Ĉar, kiel vi scias, ni neniam troviĝis kun vortoj flataj, nek kun
Book:52 Chapter:2 verse: 6 pars:
     avideca preteksto (Dio estas atestanto), 6 nek celante homan
     gloron ĉe vi aŭ ĉe iu alia, kvankam ni povis esti al vi ŝarĝaj,
Book:52 Chapter:2 verse: 7 pars:
     kiel apostoloj de Kristo. 7 Sed ni estis mildaj inter vi, kiel
Book:52 Chapter:2 verse: 8 pars:
     vartistino, fleganta siajn proprajn infanojn; 8 tiel same ni,
     sentante por vi koran inklinon, volonte tiam dividus kun vi, ne
     nur la evangelion de Dio, sed ankaŭ niajn proprajn animojn, ĉar
Book:52 Chapter:2 verse: 9 pars:
     vi fariĝis por ni tre karaj. 9 Ĉar vi memoras, fratoj, nian
     penadon kaj laboregon: nokte kaj tage laborante, por ke ni ne
     fariĝu ŝarĝo por iu el vi, ni predikadis al vi la evangelion de
Book:52 Chapter:2 verse: 10 pars:
     Dio. 10 Vi estas atestantoj, kaj Dio ankaŭ, kiel sankte kaj juste
Book:52 Chapter:2 verse: 11 pars:
     kaj senkulpe ni kondutis ĉe vi kredantoj; 11 kiel vi scias, ke
     por ĉiu el vi ni estis kiel patro ĉe siaj infanoj, vin admonante
Book:52 Chapter:2 verse: 12 pars:
     kaj kuraĝigante, kaj petegante, 12 ke vi iradu inde je Dio, kiu
     vin vokas en Sian regnon kaj gloron.
   

Book:52 Chapter:2 verse: pars:
   

13 Pro ĉi tio ankaŭ ni senĉese dankas Dion, ke ricevinte per nia parolo la vorton de Dio, vi akceptis ne la homan vorton, sed, kiel ĝi vere estas, la Dian vorton, kiu ankaŭ energias en vi, Book:52 Chapter:2 verse: 14 pars:

     kiuj kredas. 14 Ĉar vi, fratoj, fariĝis imitantoj de la eklezioj
     de Dio en Kristo Jesuo, kiuj estas en Judujo; ĉar tiajn samajn
     suferojn vi ankaŭ spertis ĉe viaj samlandanoj, kiajn tiuj ĉe la
Book:52 Chapter:2 verse: 15 pars:
     Judoj, 15 kiuj mortigis la Sinjoron Jesuo kaj la profetojn, kaj
     nin elpelis, kaj ne plaĉas al Dio, kaj estas kontraŭuloj al ĉiuj
Book:52 Chapter:2 verse: 16 pars:
     homoj; 16 ili malhelpis al ni prediki al la nacianoj, por ke ili
     saviĝu, por kompletigi ĉiam la sumon de siaj pekoj; kaj sur ilin
     venis la kolero ĝis ekstrema mezuro.
   

Book:52 Chapter:2 verse: pars:
   

17 Sed, fratoj, ni, senigite je vi dum kelka tempo, persone, ne kore, des pli fervore klopodis vidi vian vizaĝon kun multa Book:52 Chapter:2 verse: 18 pars:

     sopiro; 18 ĉar ni deziris veni al vi; mi, Paŭlo, tion deziris pli
Book:52 Chapter:2 verse: 19 pars:
     ol unufoje; sed malhelpis nin Satano. 19 Ĉar kio estas nia
     espero, aŭ ĝojo, aŭ krono de singratulado? Ĉu ĝi ja ne estas vi,
Book:52 Chapter:2 verse: 20 pars:
     antaŭ nia Sinjoro Jesuo Kristo ĉe lia alveno? 20 Ĉar vi estas nia
     gloro kaj nia ĝojo.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro