<< Koloseanoj | La Nova Testamento | 2a Tesalonikanoj >>

1

Book:52 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Paŭlo kaj Silvano kaj Timoteo al la eklezio de la Tesalonikanoj en Dio, la Patro, kaj la Sinjoro Jesuo Kristo: Graco al vi kaj paco.

Book:52 Chapter:1 verse: pars:
   

2 Ni ĉiam dankas Dion pri vi ĉiuj, memorigante pri vi en niaj Book:52 Chapter:1 verse: 3 pars:

     preĝoj; 3 memorante senĉese vian laboron de fido kaj penadon de
     amo kaj paciencon de espero al nia Sinjoro Jesuo Kristo, antaŭ
Book:52 Chapter:1 verse: 4 pars:
     nia Dio kaj Patro; 4 sciante, fratoj, amataj de Dio, vian
Book:52 Chapter:1 verse: 5 pars:
     elekton, 5 ĉar nia evangelio venis al vi ne nur parole, sed ankaŭ
     kun potenco kaj kun la Sankta Spirito kaj plena certigo; vi
Book:52 Chapter:1 verse: 6 pars:
     scias, kiaj homoj ni ĉe vi montriĝis pro vi. 6 Kaj vi fariĝis
     imitantoj de ni kaj de la Sinjoro, ricevinte la vorton en multe
Book:52 Chapter:1 verse: 7 pars:
     da aflikto, kun ĝojo de la Sankta Spirito; 7 tiel, ke vi fariĝis
Book:52 Chapter:1 verse: 8 pars:
     modelo por ĉiuj kredantoj en Makedonujo kaj en la Aĥaja lando. 8 Ĉar de vi la vorto de la Sinjoro estas diseĥita ne nur en
     Makedonujo kaj la Aĥaja lando, sed en ĉiu loko via fido al Dio
Book:52 Chapter:1 verse: 9 pars:
     disvastiĝis, tiel, ke ni ne bezonas diri ion. 9 Ĉar ili mem pri
     ni rakontas, kian alvenon ni havis ĉe vi; kaj kiel vi vin turnis
Book:52 Chapter:1 verse: 10 pars:
     al Dio for de idoloj, por servi vivantan kaj veran Dion, 10 kaj
     atendi Lian Filon el la ĉielo, la Filon, kiun Li levis el la
     mortintoj, Jesuon, kiu nin savas de la estonta kolerego.
   

Sekva Ĉapitro