<< Efesanoj | La Nova Testamento | Koloseanoj >>

1

Book:50 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Paŭlo kaj Timoteo, servistoj de Jesuo Kristo, al ĉiuj sanktuloj en Kristo Jesuo, kiuj estas en Filipi, kun la episkopoj kaj Book:50 Chapter:1 verse: 2 pars:

     diakonoj: 2 Graco al vi kaj paco estu de Dio, nia Patro, kaj de
     la Sinjoro Jesuo Kristo.
   

Book:50 Chapter:1 verse: pars:
   

3 Mi dankas mian Dion ĉe ĉiu rememoro pri vi, 4 ĉiam en ĉiu mia Book:50 Chapter:1 verse: 5 pars:

     preĝo por vi ĉiuj farante la peton kun ĝojo, 5 pro via partopreno
Book:50 Chapter:1 verse: 6 pars:
     en la evangelio de post la unua tago ĝis nun; 6 pri tio mem
     fidante, ke Tiu, kiu komencis bonan faron ĉe vi, ĝin
Book:50 Chapter:1 verse: 7 pars:
     perfektigados ĝis la tago de Jesuo Kristo; 7 kaj ja decas, ke mi
     tion sentu pri vi ĉiuj, ĉar vi havas min en via koro, kaj vi ĉiuj
     estas kun mi partoprenantoj en la graco, kiel en miaj katenoj,
Book:50 Chapter:1 verse: 8 pars:
     tiel ankaŭ en la defendo kaj fortigado de la evangelio. 8 Ĉar Dio
     estas mia atestanto, kiel fervore mi sopiras al vi ĉiuj laŭ la
Book:50 Chapter:1 verse: 9 pars:
     koramo de Kristo Jesuo. 9 Kaj mi preĝas, ke via amo abundu
Book:50 Chapter:1 verse: 10 pars:
     ankoraŭ plie kaj plie, en scio kaj ĉia saĝo, 10 por ke vi aprobu
     la plej bonajn aferojn kaj estu sinceraj kaj senofendaj ĝis la
Book:50 Chapter:1 verse: 11 pars:
     tago de Kristo, 11 plenigite de la fruktoj de justeco, kiuj estas
     per Jesuo Kristo, al la gloro kaj laŭdo de Dio.
   

Book:50 Chapter:1 verse: pars:
   

12 Sed, fratoj, mi volas certigi vin, ke miaj aferoj plie Book:50 Chapter:1 verse: 13 pars:

     efektiviĝis por la progresado de la evangelio, 13 tiel, ke miaj
     katenoj estas evidentigitaj en Kristo tra la tuta Pretorio kaj
Book:50 Chapter:1 verse: 14 pars:
     ĉie aliloke; 14 kaj la plimulto el la fratoj en la Sinjoro, pro
     miaj katenoj fariĝinte sentimaj, supermezure kuraĝas persiste
Book:50 Chapter:1 verse: 15 pars:
     elparoladi la vorton de Dio. 15 Unuj ja proklamas Kriston eĉ
Book:50 Chapter:1 verse: 16 pars:
     envie kaj malpace, sed aliaj bonvole; 16 ĉi tiuj kun amo,
Book:50 Chapter:1 verse: 17 pars:
     sciante, ke mi estas metita, por defendi la evangelion; 17 sed
     tiuj kun partieco predikas Kriston, ne sincere, supozante, ke ili
Book:50 Chapter:1 verse: 18 pars:
     aldonos doloron al miaj katenoj. 18 Kio do? nur tio, ke
     ĉiamaniere, ĉu pretekste aŭ vere, oni predikas Kriston: kaj pro
Book:50 Chapter:1 verse: 19 pars:
     tio mi ĝojas kaj ankoraŭ plu ĝojos. 19 Ĉar mi scias, ke ĉi tio
     efikos al mia savo, per viaj preĝoj kaj la provizado de la
Book:50 Chapter:1 verse: 20 pars:
     Spirito de Jesuo Kristo, 20 laŭ mia fervora atendado kaj espero,
     ke mi pri nenio hontiĝos, sed ke per ĉia liberparolo, kiel ĉiam,
     tiel ankaŭ nun, Kristo estos glorata en mia korpo, ĉu per vivo aŭ
Book:50 Chapter:1 verse: 21 pars:
     per morto. 21 Ĉar ĉe mi la vivado estas Kristo, kaj morti estas
Book:50 Chapter:1 verse: 22 pars:
     gajno. 22 Sed se mi vivados korpe, tio signifas pluan frukton de
Book:50 Chapter:1 verse: 23 pars:
     laboro; kaj mi ne scias, kion elekti. 23 Ĉar ambaŭflanke mi estas
     embarasata, havante deziron foriri kaj esti kun Kristo, kio estas
Book:50 Chapter:1 verse: 24 pars:
     multe pli bona; 24 tamen mia restado en la karno estas pli bezona
Book:50 Chapter:1 verse: 25 pars:
     por vi. 25 Kaj tiel fidante, mi scias, ke mi restos kaj
Book:50 Chapter:1 verse: 26 pars:
     apudrestados kun vi ĉiuj, por via progreso kaj ĝojo de fido; 26 por ke mi pli abunde en Kristo Jesuo gratulu min pri vi, per mia
Book:50 Chapter:1 verse: 27 pars:
     denova ĉeestado kun vi. 27 Sed via vivmaniero nur estu inda je la
     evangelio de Kristo, por ke, ĉu mi alvenos kaj vin vidos, aŭ
     forestos, mi aŭdu pri viaj aferoj, ke vi fortike staras
Book:50 Chapter:1 verse: 28 pars:
     unuspirite, kunbatalantaj unuanime por la fido de la evangelio, 28 kaj neniel timigitaj de la kontraŭuloj: kio estas al ili certa
     signo de pereo, sed al vi certa signo (nepre de Dio) pri via
Book:50 Chapter:1 verse: 29 pars:
     saviĝo; 29 ĉar estas al vi permesite pro Kristo, ne sole kredi al
Book:50 Chapter:1 verse: 30 pars:
     li, sed ankaŭ suferi pro li; 30 havantaj la saman bataladon, kiun
     vi vidis ĉe mi, kaj pri kiu vi nun aŭdas, ke ĉe mi ĝi ankoraŭ
     ekzistas.
   

Sekva Ĉapitro