<< 2a Korintanoj | La Nova Testamento | Efesanoj >>

2

Book:48 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Tiam, post intertempo de dek kvar jaroj, mi denove supreniris Book:48 Chapter:2 verse: 2 pars:

     al Jerusalem kun Barnabas, kunkondukante ankaŭ Titon. 2 Kaj mi
     supreniris laŭ Dia malkaŝo; kaj mi prezentis al ili la
     evangelion, kiun mi predikas inter la nacianoj, sed aparte al la
Book:48 Chapter:2 verse: 3 pars:
     eminentuloj, por ke mi ne estu vane kuranta, aŭ kurinta. 3 Sed eĉ
     Titon, kiu estis kun mi, estante Greko, oni ne devigis
Book:48 Chapter:2 verse: 4 pars:
     cirkumcidiĝi; 4 sed tio estis pro la kaŝe enportitaj fratoj, kiuj
     ruze envenis, por spioni nian liberecon en Kristo Jesuo, por ke
Book:48 Chapter:2 verse: 5 pars:
     ili nin sklavigu; 5 al kiuj ni ne submetiĝis cedeme, eĉ por unu
Book:48 Chapter:2 verse: 6 pars:
     horo; por ke la vero de la evangelio restadu kun vi. 6 Sed el
     tiuj, kiuj ŝajne iom valoris (kiaj ajn ili estis, tio por mi ne
     estas grava: ĉe Dio ne estas personfavorado) ― tiuj valoruloj
Book:48 Chapter:2 verse: 7 pars:
     nenion aldonis al mi; 7 sed kontraŭe, kiam ili vidis, ke je la
     evangelio de la necirkumcido mi estas komisiita tiel same, kiel
Book:48 Chapter:2 verse: 8 pars:
     Petro je la evangelio de la cirkumcido 8 (ĉar Tiu, kiu forte
     energiis en Petro por la apostoleco de la cirkumcido, ankaŭ
Book:48 Chapter:2 verse: 9 pars:
     energiis en mi por la nacianoj), 9 Jakobo kaj Kefas kaj Johano,
     kiuj ŝajne estis kolonoj, rimarkinte la gracon donitan al mi,
     donis al mi kaj al Barnabas la dekstrajn manojn de kunuleco, por
Book:48 Chapter:2 verse: 10 pars:
     ke ni iru al la nacianoj, kaj ili al la cirkumcidularo; 10 kondiĉe nur, ke ni memoru la malriĉulojn, kion ja mi klopodis jam
     fari.
   

Book:48 Chapter:2 verse: pars:
   

11 Sed kiam venis Kefas al Antioĥia, mi lin rezistis vizaĝon Book:48 Chapter:2 verse: 12 pars:

     kontraŭ vizaĝo, ĉar li estis mallaŭdinda. 12 Ĉar antaŭ ol iuj
     alvenis de Jakobo, li kunmanĝis kun la nacianoj; sed kiam ili
     alvenis, li sin fortiris kaj apartigis, timante tiujn, kiuj estis
Book:48 Chapter:2 verse: 13 pars:
     el la cirkumcido. 13 Kaj la aliaj Judoj kune hipokritis, tiel ke
Book:48 Chapter:2 verse: 14 pars:
     eĉ Barnabas mem fortiriĝis per ilia hipokriteco. 14 Kaj kiam mi
     vidis, ke ili ne prave kondutas laŭ la vero de la evangelio, mi
     diris al Kefas antaŭ ĉiuj: Se vi, estante Judo, naciane vivas,
Book:48 Chapter:2 verse: 15 pars:
     kaj ne kiel Judoj, kial vi devigas la nacianojn agi laŭ Judismo? 15 Ni, nature Judoj, kaj ne pekuloj el la nacianoj, 16 sciante,
     ke praviĝas homo ne per faroj de la leĝo, sed nur per fido al
     Jesuo Kristo, ni mem en Kristo Jesuo kredis, por ke ni praviĝu
     per fido al Kristo, kaj ne per faroj de la leĝo; tial, ke per
Book:48 Chapter:2 verse: 17 pars:
     faroj de la leĝo neniu karno praviĝos. 17 Sed se, dezirante
     praviĝi en Kristo, ni mem montriĝis pekuloj, ĉu Kristo estas
Book:48 Chapter:2 verse: 18 pars:
     servanto de peko? Nepre ne! 18 Ĉar se mi rekonstruas tion, kion
Book:48 Chapter:2 verse: 19 pars:
     mi detruis, mi montras min pekulo. 19 Ĉar per la leĝo mi al la
Book:48 Chapter:2 verse: 20 pars:
     leĝo mortis, por ke mi al Dio vivu. 20 Kun Kristo mi krucumiĝis,
     tamen mi vivas; jam ne mi mem, sed Kristo vivas en mi; kaj tiun
     vivon, kiun mi vivas en karno, mi vivas en fido al la Filo de
Book:48 Chapter:2 verse: 21 pars:
     Dio, kiu min amis kaj sin donis pro mi. 21 Mi ne vanigas la
     gracon de Dio; ĉar se per la leĝo venas justeco, Kristo ja vane
     mortis.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro