<< 1a Korintanoj | La Nova Testamento | Galatoj >>

2

Book:47 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Sed mi decidis por mi mem, ke mi ne venos al vi denove en Book:47 Chapter:2 verse: 2 pars:

     malĝojo. 2 Ĉar se mi vin malĝojigas, kiu do min ĝojigas, krom
Book:47 Chapter:2 verse: 3 pars:
     tiu, kiu estas malĝojigata de mi? 3 Kaj mi skribis tion saman,
     por ke, veninte, mi ne havu malĝojon de tiuj, pri kiuj mi devus
Book:47 Chapter:2 verse: 4 pars:
     ĝoji, fidante pri vi ĉiuj, ke mia ĝojo estas la ĝojo de vi ĉiuj. 4 Ĉar el multe da aflikto kaj kora dolorego mi skribis al vi kun
     multaj larmoj, ne por ke vi malĝoju, sed ke vi sciu la amon, kiun
     mi havas al vi abunde.
   

Book:47 Chapter:2 verse: pars:
   

5 Sed se iu kaŭzis malĝojon, li kaŭzis malĝojon ne al mi, sed Book:47 Chapter:2 verse: 6 pars:

     parte (por ne tro forte vin premi) al vi ĉiuj. 6 Sufiĉa al tia
Book:47 Chapter:2 verse: 7 pars:
     homo estas tiu puno, farita de la plimulto; 7 pro tio, kontraŭe,
     vi devus lin pardoni kaj konsoli, por ke tia homo neniel
Book:47 Chapter:2 verse: 8 pars:
     forglutiĝu per sia troa malĝojo. 8 Tial mi petegas vin, ke vi
Book:47 Chapter:2 verse: 9 pars:
     konfirmu al li vian amon. 9 Ĝuste por tio mi ja skribis, ke mi
Book:47 Chapter:2 verse: 10 pars:
     vin provu, ĉu vi en ĉio estas obeemaj. 10 Sed al kiu vi pardonas
     ion, mi ankaŭ; ĉar kion mi ankaŭ pardonis, se mi ion pardonis, mi
Book:47 Chapter:2 verse: 11 pars:
     tion faris pro vi antaŭ Kristo, 11 por ke Satano ne gajnu
     profiton kontraŭ ni: ĉar ni ne estas sen scio pri liaj ruzoj.
   

Book:47 Chapter:2 verse: pars:
   

12 Kiam mi venis al Troas, por disvastigi tie la evangelion de Book:47 Chapter:2 verse: 13 pars:

     Kristo, kaj kiam en la Sinjoro malfermiĝis al mi pordo, 13 mi ne
     ricevis ripozon por mia spirito, ĉar mi ne trovis mian fraton
Book:47 Chapter:2 verse: 14 pars:
     Tito; sed mi adiaŭis ilin kaj foriris al Makedonujo. 14 Sed danko
     estu al Dio, kiu ĉiam kondukadas nin triumfe en Kristo kaj
Book:47 Chapter:2 verse: 15 pars:
     montras ĉie per ni la bonodoron de Sia koniĝo. 15 Ĉar ni estas al
Book:47 Chapter:2 verse: 16 pars:
     Dio dolĉa odoro de Kristo, en la savatoj, kaj en la pereantoj; 16 al ĉi tiuj, odoro de morto al morto; al tiuj, odoro de vivo al
Book:47 Chapter:2 verse: 17 pars:
     vivo. Kaj kiu estas taŭga por ĉi tio? 17 Ĉar ni ne similas al
     multaj, kiuj faras la vorton de Dio komercaĵo; sed kun sincereco,
     kaj kiel per Dio, antaŭ Dio ni parolas en Kristo.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro