<< Na?um | La Malnova Testamento | Cefanja >>

1

Book:35 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Profetaĵo, kiun laŭvizie eldiris la profeto Ĥabakuk.

Book:35 Chapter:1 verse: pars:
   

2 Ĝis kiam, ho Eternulo, mi krios, kaj Vi ne aŭskultos, mi krios Book:35 Chapter:1 verse: 3 pars:

     al Vi pri perfortaĵo, kaj Vi ne helpos? 3 Kial Vi devigas min
     vidi maljustaĵon, rigardi mizeraĵon? Rabado kaj perfortado estas
Book:35 Chapter:1 verse: 4 pars:
     antaŭ mi, leviĝas disputoj kaj malpaco. 4 Tial la instruo perdis
     sian forton, la justeco neniam venkas; ĉar la malvirtulo
     superfortas la virtulon, tial la rezultoj de juĝo estas
Book:35 Chapter:1 verse: 5 pars:
     malĝustaj. 5 Rigardu la naciojn, rigardu, kaj vi forte miros; ĉar
     en via tempo Mi faros ion, kion vi ne kredus, se oni rakontus al
Book:35 Chapter:1 verse: 6 pars:
     vi. 6 Ĉar jen Mi levos la Ĥaldeojn, nacion kruelan kaj lertan,
     kiu trairos la tutan larĝon de la tero, por ekposedi loĝejojn,
Book:35 Chapter:1 verse: 7 pars:
     kiuj ne apartenas al ĝi. 7 Terura kaj timinda ĝi estas; ĝia
Book:35 Chapter:1 verse: 8 pars:
     juĝado kaj regado dependas de ĝi mem. 8 Pli rapidaj ol leopardoj
     estas ĝiaj ĉevaloj, kaj pli lertaj ol lupoj vespere; en grandaj
     amasoj venas ĝiaj rajdantoj de malproksime, flugas kiel aglo, kiu
Book:35 Chapter:1 verse: 9 pars:
     rapidas al manĝaĵo. 9 Ĉiuj ili venas por rabi; kiel vento orienta
     ili direktas sin, kien ili volas; kaj ili kolektas kaptitojn kiel
Book:35 Chapter:1 verse: 10 pars:
     sablon. 10 Reĝojn ili mokas, regantoj estas ridataĵo por ili;
Book:35 Chapter:1 verse: 11 pars:
     ĉiun fortikaĵon ili mokas; ili ŝutas teron, kaj venkoprenas. 11 Tiam ŝanĝiĝas ilia spirito, transiras kaj fariĝas peka, kaj ilia
Book:35 Chapter:1 verse: 12 pars:
     forto fariĝas ilia dio. 12 Sed Vi estas ja de ĉiam, ho Eternulo,
     mia sankta Dio! ne lasu nin morti. Vi, ho Eternulo, aperigis ilin
Book:35 Chapter:1 verse: 13 pars:
     por juĝo; Vi, ho nia Roko, destinis ilin por puni. 13 Viaj okuloj
     estas tro puraj, por vidi malbonon, kaj rigardi maljustaĵon Vi ne
     povas; kiel do Vi rigardas malhonestulojn, kaj silentas, kiam
Book:35 Chapter:1 verse: 14 pars:
     malpiulo englutas tiun, kiu estas pli virta ol li? 14 Kial Vi
     faras la homojn kiel fiŝoj en la maro, kiel rampaĵoj, kiuj ne
Book:35 Chapter:1 verse: 15 pars:
     havas reganton? 15 Ĉiujn ili tiras per fiŝhoko, kaptas per sia
Book:35 Chapter:1 verse: 16 pars:
     reto, amasigas per sia fiŝreto; kaj tial ili ĝojas kaj triumfas. 16 Tial ili alportas oferojn al sia reto, incensas al sia
     fiŝreto; ĉar per ĉi tiuj grasiĝis ilia parto kaj boniĝis ilia
Book:35 Chapter:1 verse: 17 pars:
     manĝaĵo. 17 Ĉu por tio ili devas ĵetadi sian reton kaj senĉese
     mortigadi naciojn senindulge?
   

Sekva Ĉapitro