<< Mi?a | La Malnova Testamento | ?abakuk >>

1

Book:34 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Profetaĵo pri Nineve, libro de vizio de Naĥum, la Elkoŝano.

Book:34 Chapter:1 verse: pars:
   

2 La Eternulo estas Dio severa kaj venĝanta; la Eternulo estas venĝanto kaj koleranto; la Eternulo venĝas al Siaj malamikoj kaj Book:34 Chapter:1 verse: 3 pars:

     ne forgesas pri Siaj kontraŭuloj. 3 La Eternulo estas
     longepacienca, kaj potenca per Sia forto, kaj neniu estas
     senkulpa antaŭ Li; la vojo de la Eternulo estas en fulmotondro
Book:34 Chapter:1 verse: 4 pars:
     kaj ventego, kaj nubo estas la polvo sub Liaj piedoj. 4 Kiam Li
     ekparolas kolere al la maro, Li elsekigas ĝin, kaj ĉiujn riverojn
     Li senakvigas; malgajiĝas Baŝan kaj Karmel, kaj velkas ĉio, kio
Book:34 Chapter:1 verse: 5 pars:
     floras sur Lebanon. 5 La montoj tremas antaŭ Li, la montetoj
     disfandiĝas; skuiĝas antaŭ Li la tero, la mondo kaj ĉiuj ĝiaj
Book:34 Chapter:1 verse: 6 pars:
     loĝantoj. 6 Kiu povas kontraŭstari al Lia indigno? kaj kiu povas
     elteni la flamon de Lia kolero? Lia indigno disverŝiĝas kiel
Book:34 Chapter:1 verse: 7 pars:
     fajro; la rokoj disfalas antaŭ Li. 7 La Eternulo estas bona,
     forta apogo en tago de malfeliĉo; kaj Li konas tiujn, kiuj fidas
Book:34 Chapter:1 verse: 8 pars:
     Lin. 8 Dronigante per inundo, Li faras finon al loko, kaj Liajn
Book:34 Chapter:1 verse: 9 pars:
     malamikojn persekutas mallumo. 9 Kion vi pensas pri la Eternulo?
Book:34 Chapter:1 verse: 10 pars:
     Li faros la ekstermon, la malfeliĉo ne bezonas veni duafoje. 10 Ĉar, interplektiĝinte kiel dornoj kaj ebriaj de drinkado, ili
Book:34 Chapter:1 verse: 11 pars:
     estos ekstermitaj, kiel tute seka pajlo. 11 El vi eliris tiu, kiu
     havis malbonan intencon kontraŭ la Eternulo kaj kiu estas malica
Book:34 Chapter:1 verse: 12 pars:
     konsilanto. 12 Tiele diras la Eternulo: Kvankam ili estas
     unuanimaj kaj multaj, ili tamen estos dishakitaj kaj malaperos;
Book:34 Chapter:1 verse: 13 pars:
     sed vin, kiun Mi humiligis, Mi ne plu humiligos. 13 Nun Mi rompos
Book:34 Chapter:1 verse: 14 pars:
     lian jugon, kiu estas sur vi, kaj Mi disŝiros viajn ligilojn. 14 Sed pri vi la Eternulo decidis: Ne plu restos semo portanta vian
     nomon; el la domo de viaj dioj Mi ekstermos la idolojn kaj
Book:34 Chapter:1 verse: 15 pars:
     statuojn; Mi signos sur via tombo, ke vi fariĝis senvalora. 15 Jen sur la montoj estas la piedoj de sciiganto, kiu proklamas
     pacon! Festu, ho Judujo, viajn festojn, plenumu viajn sanktajn
     promesojn; ĉar ne plu iros tra vi la sentaŭgulo; li estas tute
     ekstermita.
   

Sekva Ĉapitro