<< Jona | La Malnova Testamento | Na?um >>

2

Book:33 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Ve al tiuj, kiuj meditas pri pekoj kaj intencas malbonagojn sur Book:33 Chapter:2 verse: 2 pars:

     sia kuŝejo, por plenumi ilin matene, kiam ilia mano havas forton. 2 Ili ekdeziras kampojn kaj rabas ilin, domojn kaj forprenas
Book:33 Chapter:2 verse: 3 pars:
     ilin; ili premas homon kaj lian domon, viron kaj lian posedaĵon. 3 Tial tiele diras la Eternulo: Jen Mi entreprenas kontraŭ tiu
     gento tian malbonon, de kiu vi ne liberigos vian kolon kaj ne
Book:33 Chapter:2 verse: 4 pars:
     iros kun levita kapo; ĉar tio estos tempo malfacila. 4 En tiu
     tempo oni parolos pri vi parabolon, kaj oni prikantos vin per
     plorkanto, dirante: Ni estas tute ruinigitaj; la posedaĵo de mia
     popolo transiris al alia; kiamaniere povas reveni al ni niaj
Book:33 Chapter:2 verse: 5 pars:
     kampoj, se ili jam estas disdividitaj! 5 Tial oni ne mezuros por
Book:33 Chapter:2 verse: 6 pars:
     vi per ŝnuro terpecon lote en la komunumo de la Eternulo. 6 Ne
     prediku, ho predikantoj; oni ne devas prediki al tiuj, kiuj ne
Book:33 Chapter:2 verse: 7 pars:
     volas eviti malhonoron. 7 Ho, la tiel nomata domo de Jakob! ĉu
     malgrandiĝis la spirito de la Eternulo? ĉu tiaj estas Liaj agoj?
Book:33 Chapter:2 verse: 8 pars:
     Ĉu ne estas bonfaraj Miaj vortoj por tiu, kiu kondutas ĝuste? 8 Sed Mia popolo leviĝis kiel malamiko; vi rabas la supran kaj la
     malsupran vestojn de la trankvilaj preterirantoj, kvazaŭ ili
Book:33 Chapter:2 verse: 9 pars:
     revenus de batalo. 9 La virinojn de Mia popolo vi elpelas el
     iliaj amataj loĝejoj; de iliaj junaj infanoj vi forprenas por
Book:33 Chapter:2 verse: 10 pars:
     ĉiam Mian ornamon. 10 Leviĝu kaj foriru, ĉar ĉi tie vi ne havos
Book:33 Chapter:2 verse: 11 pars:
     ripozon; pro sia malpureco la lando estos kruele ruinigita. 11 Se
     iu falsanimulo elpensus mensogon, kaj dirus: Mi predikos al vi
     pri vino kaj ebriigaĵo, li estus ĝusta predikanto por ĉi tiu
     popolo.
   

Book:33 Chapter:2 verse: pars:
   

12 Tamen Mi kolektos vin tutan, ho Jakob, Mi kolektos la restaĵon de Izrael, Mi kunigos ilin kiel ŝafojn en ŝafejo; kiel grego en Book:33 Chapter:2 verse: 13 pars:

     gregejo ili ekbruos de multhomeco. 13 Murrompanto iros antaŭ ili;
     ili trarompos la baron, trapasos la pordegon, kaj eliros el ĝi;
     ilia reĝo iros antaŭ ili, kaj la Eternulo estos ilia
     antaŭgvidanto.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro