<< Joel | La Malnova Testamento | Obadja >>

2

Book:30 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Moab kaj pro kvar Mi ne indulgos lin, pro tio, ke li forbruligis la ostojn de la reĝo Book:30 Chapter:2 verse: 2 pars:

     de Edom ĝis cindreco. 2 Mi sendos fajron sur Moabon, kaj ĝi
     ekstermos la palacojn de Keriot; kaj Moab mortos en tumulto, ĉe
Book:30 Chapter:2 verse: 3 pars:
     bruo kaj sonado de trumpeto. 3 Mi ekstermos juĝiston el meze de
     li, kaj ĉiujn liajn eminentulojn Mi mortigos kune kun li, diras
     la Eternulo.
   

Book:30 Chapter:2 verse: pars:
   

4 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Jehuda kaj pro kvar Mi ne indulgos lin, pro tio, ke ili forpuŝis la instruon de la Eternulo, ne observis Liajn leĝojn, kaj permesis sin delogiĝi per Book:30 Chapter:2 verse: 5 pars:

     la mensogaĵoj, kiujn sekvis iliaj patroj. 5 Mi sendos fajron sur
     Judujon, kaj ĝi ekstermos la palacojn de Jerusalem.
   

Book:30 Chapter:2 verse: pars:
   

6 Tiele diras la Eternulo: Pro tri krimoj de Izrael kaj pro kvar Mi ne indulgos lin, pro tio, ke ili vendas virtulon pro arĝento Book:30 Chapter:2 verse: 7 pars:

     kaj malriĉulon pro paro da ŝuoj. 7 Ili premas la kapon de
     senhavuloj en la polvon de la tero, ili baras la vojon de
     humiluloj; filo kaj patro iras al unu knabino, por malhonori Mian
Book:30 Chapter:2 verse: 8 pars:
     sanktan nomon. 8 Sur garantidonitaj vestoj ili kuŝas apud ĉiu
Book:30 Chapter:2 verse: 9 pars:
     altaro, kaj vinon de punitoj ili trinkas en la domo de sia dio. 9 Kaj Mi ekstermis antaŭ ili la Amoridon, kiu estis alta kiel cedro
     kaj forta kiel kverko; Mi ekstermis liajn fruktojn supre kaj
Book:30 Chapter:2 verse: 10 pars:
     liajn radikojn malsupre. 10 Mi elkondukis vin el la lando Egipta
     kaj kondukis vin en la dezerto dum kvardek jaroj, por ke vi
Book:30 Chapter:2 verse: 11 pars:
     ekposedu la landon de la Amorido. 11 El viaj filoj Mi faris
     profetojn kaj el viaj junuloj konsekritojn; ĉu ne estas tiel, ho
Book:30 Chapter:2 verse: 12 pars:
     filoj de Izrael? diras la Eternulo. 12 Sed vi trinkigis al la
Book:30 Chapter:2 verse: 13 pars:
     konsekritoj vinon, kaj al la profetoj vi ordonis: Ne profetu. 13 Jen Mi krakigos sub vi, kiel krakas veturilo, plenigita de
Book:30 Chapter:2 verse: 14 pars:
     garboj. 14 Eĉ lertulo ne povos forkuri, fortulo ne povos ion fari
Book:30 Chapter:2 verse: 15 pars:
     per sia forto, kaj heroo ne povos savi sian vivon; 15 la
     arkpafistoj ne povos kontraŭstari, rapidpiedulo ne saviĝos, kaj
Book:30 Chapter:2 verse: 16 pars:
     rajdanto ne savos sian vivon; 16 kaj la plej kuraĝa el la herooj
     forkuros nuda en tiu tago, diras la Eternulo.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro