<< Eliro | La Malnova Testamento | Nombroj >>

2

Book:3 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Se iu alportos farunoferon al la Eternulo, lia ofero estu el delikata faruno, kaj li verŝu sur ĝin oleon kaj metu sur ĝin Book:3 Chapter:2 verse: 2 pars:

     olibanon. 2 Kaj li alportu ĝin al la filoj de Aaron, la pastroj;
     kaj la pastro prenu el ĝi plenmanon el la faruno kun la oleo kaj
     kun la olibano, kaj li ekbruligu tiun parton promemoran sur la
Book:3 Chapter:2 verse: 3 pars:
     altaro; ĝi estas fajrofero, agrabla odoraĵo al la Eternulo. 3 Kaj
     la restaĵo el la farunofero estu por Aaron kaj por liaj filoj;
     plejsanktaĵo ĝi estas el la fajroferoj de la Eternulo.
   

Book:3 Chapter:2 verse: pars:
   

4 Se vi alportos farunoferon el io, kio estas bakita en forno, ĝi estu macokukoj el plej bona faruno, miksitaj kun oleo, kaj Book:3 Chapter:2 verse: 5 pars:

     macoflanoj, ŝmiritaj per oleo. 5 Kaj se via ofero estos
     farunofero farita sur pato, ĝi estu el delikata faruno, miksita
Book:3 Chapter:2 verse: 6 pars:
     kun oleo, ne fermentinta. 6 Dispecigu ĝin kaj verŝu sur ĝin
Book:3 Chapter:2 verse: 7 pars:
     oleon; ĝi estas farunofero. 7 Kaj se via ofero estos farunofero
Book:3 Chapter:2 verse: 8 pars:
     el kaserolo, ĝi estu farita el delikata faruno kun oleo. 8 Kaj
     alportu la farunoferon, kiu estas farita el ĝi, al la Eternulo,
Book:3 Chapter:2 verse: 9 pars:
     kaj prezentu ĝin al la pastro, kaj li alportu ĝin al la altaro. 9 Kaj la pastro prenos el la farunofero la parton promemoran kaj
     bruligos ĝin sur la altaro; ĝi estas fajrofero, agrabla odoraĵo
Book:3 Chapter:2 verse: 10 pars:
     al la Eternulo. 10 Kaj la restaĵo el la farunofero estu por Aaron
     kaj por liaj filoj; ĝi estas plejsanktaĵo el la fajroferoj de la
Book:3 Chapter:2 verse: 11 pars:
     Eternulo. 11 Nenia farunofero, kiun vi alportos al la Eternulo,
     estu farita el fermentintaĵo; ĉar nenion fermentintan kaj nenian
Book:3 Chapter:2 verse: 12 pars:
     mielon vi devas bruligi kiel fajroferon al la Eternulo. 12 Kiel
     oferon de unuaaĵoj vi povas alporti tion al la Eternulo, sed sur
Book:3 Chapter:2 verse: 13 pars:
     la altaron ili ne venu kiel agrabla odoraĵo. 13 Kaj ĉiun vian
     farunoferon salu per salo, kaj ne estigu vian farunoferon sen
     salo de interligo de via Dio; kun ĉiu via ofero alportu salon.
   

Book:3 Chapter:2 verse: pars:
   

14 Se vi alportos al la Eternulo farunoferon el la unuaj terproduktaĵoj, tiam spikojn, rostitajn sur fajro, grajnaĵon el freŝaj grajnoj alportu kiel farunoferon el viaj unuaj Book:3 Chapter:2 verse: 15 pars:

     terproduktaĵoj. 15 Kaj verŝu sur ĝin oleon kaj metu sur ĝin
Book:3 Chapter:2 verse: 16 pars:
     olibanon; ĝi estas farunofero. 16 Kaj la pastro bruligos la
     promemoran parton el ĝia grajnaĵo kaj el ĝia oleo kun ĝia tuta
     olibano, kiel fajroferon al la Eternulo.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro