<< Eliro | La Malnova Testamento | Nombroj >>

1

Book:3 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

La Eternulo vokis Moseon, kaj ekparolis al li el la tabernaklo Book:3 Chapter:1 verse: 2 pars:

     de kunveno, dirante: 2 Parolu al la Izraelidoj, kaj diru al ili:
     Se iu el vi volas alporti oferon al la Eternulo, el la brutoj, el
     la bovoj, kaj el la ŝafoj alportu vian oferon.
   

Book:3 Chapter:1 verse: pars:
   

3 Se lia ofero estas brulofero el bovoj, li oferu virseksulon sendifektan; al la pordo de la tabernaklo de kunveno li alkonduku Book:3 Chapter:1 verse: 4 pars:

     ĝin, por favorigi al si la Eternulon. 4 Kaj li metu sian manon
     sur la kapon de la brulofero, kaj li akiros favoron kaj
Book:3 Chapter:1 verse: 5 pars:
     pekpardonon. 5 Kaj li buĉu la bovidon antaŭ la Eternulo; kaj la
     filoj de Aaron, la pastroj, alportu la sangon kaj aspergu per la
     sango ĉirkaŭe la altaron, kiu estas ĉe la pordo de la tabernaklo
Book:3 Chapter:1 verse: 6 pars:
     de kunveno. 6 Kaj oni senfeligu la bruloferon kaj dishaku ĝin en
Book:3 Chapter:1 verse: 7 pars:
     pecojn. 7 Kaj la filoj de la pastro Aaron metu fajron sur la
Book:3 Chapter:1 verse: 8 pars:
     altaron kaj metu lignon sur la fajron. 8 Kaj la filoj de Aaron,
     la pastroj, metu la pecojn, la kapon, kaj la grason, sur la
Book:3 Chapter:1 verse: 9 pars:
     lignon, kiu estas sur la fajro sur la altaro. 9 Kaj la internaĵon
     kaj la krurojn oni lavu per akvo; kaj la pastro forbruligu ĉion
     sur la altaro kiel bruloferon; ĝi estas fajrofero, agrabla
     odoraĵo al la Eternulo.
   

Book:3 Chapter:1 verse: pars:
   

10 Kaj se lia ofero estas el la malgrandaj brutoj, el la ŝafoj aŭ Book:3 Chapter:1 verse: 11 pars:

     el la kaproj, brulofero, li alportu ĝin virseksan, sendifektan. 11 Kaj li buĉu ĝin sur la norda flanko de la altaro antaŭ la
     Eternulo; kaj la filoj de Aaron, la pastroj, aspergu per ĝia
Book:3 Chapter:1 verse: 12 pars:
     sango la altaron ĉirkaŭe. 12 Kaj oni dishaku ĝin en pecojn,
     apartiginte la kapon kaj la grason, kaj la pastro metu ilin sur
Book:3 Chapter:1 verse: 13 pars:
     la lignon, kiu estas sur la fajro sur la altaro. 13 Kaj la
     internaĵon kaj la krurojn oni lavu per akvo; kaj la pastro ĉion
     alportu kaj forbruligu sur la altaro kiel bruloferon; ĝi estas
     fajrofero, agrabla odoraĵo al la Eternulo.
   

Book:3 Chapter:1 verse: pars:
   

14 Kaj se el la birdoj estas lia brulofero al la Eternulo, li Book:3 Chapter:1 verse: 15 pars:

     alportu sian oferon el turtoj aŭ el kolombidoj. 15 Kaj la pastro
     alportu ĝin al la altaro kaj fortordu ĝian kapon kaj forbruligu
     ĝin sur la altaro kaj elfluigu ĝian sangon super la muro de la
Book:3 Chapter:1 verse: 16 pars:
     altaro. 16 Kaj ĝian kropon kun ĝiaj plumoj li forigu kaj ĵetu ĝin
Book:3 Chapter:1 verse: 17 pars:
     apud la altaron sur la orientan flankon en la cindrejon. 17 Kaj
     li disfendu ĝiajn flugilojn, sed ne derompu; kaj la pastro
     forbruligu ĝin sur la altaro, sur la ligno, kiu estas sur la
     fajro; ĝi estas brulofero, fajrofero, agrabla odoraĵo al la
     Eternulo.
   

Sekva Ĉapitro