<< Daniel | La Malnova Testamento | Joel >>

3

Book:28 Chapter:3 verse:1 pars:
Verse:1

Kaj la Eternulo diris al mi plue: Iru, kaj komencu amaĵon kun virino, kiun amas ŝia edzo, sed kiu adultas, simile al tio, kiel la Eternulo amas la Izraelidojn, sed ili turnas sin al aliaj dioj Book:28 Chapter:3 verse: 2 pars:

     kaj amas iliajn vinberkukojn. 2 Kaj mi akiris ŝin al mi per dek
Book:28 Chapter:3 verse: 3 pars:
     kvin arĝentaj moneroj kaj ĥomero kaj duono da hordeo. 3 Kaj mi
     diris al ŝi: Longan tempon restu ĉe mi; ne malĉastu, kaj fordonu
Book:28 Chapter:3 verse: 4 pars:
     vin al neniu viro; tiel same mi agos kun vi. 4 Ĉar dum longa
     tempo la Izraelidoj restos sen reĝo, sen estro, sen oferoj, sen
Book:28 Chapter:3 verse: 5 pars:
     statuo, sen efodo, kaj sen domaj dioj; 5 poste la Izraelidoj
     returnos sin, kaj serĉos la Eternulon, sian Dion, kaj Davidon,
     sian reĝon, kaj ili respektegos la Eternulon kaj Lian bonon en la
     fina tempo.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro