<< Predikanto | La Malnova Testamento | Jesaja >>

1

Book:22 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Alta kanto de Salomono.

Book:22 Chapter:1 verse: pars:

     

2 Ho, li kisu min per kisoj de sia buŝo!
Ĉar via amo estas pli bona, ol vino.

Book:22 Chapter:1 verse: pars:
     

3 Ho, kiel bonodoras viaj aromaĵoj!
Via nomo similas al elverŝita oleo;
Tial la fraŭlinoj amas vin.

Book:22 Chapter:1 verse: pars:
     

4 Altiru min; ni postkuros vin.
La reĝo envenigu min en siajn ĉambrojn;
Ho, ni ĝojos kaj gajiĝos kun vi;
Ni memoros vian amon pli, ol vinon;
Sincere oni amas vin.

Book:22 Chapter:1 verse: pars:

     

5 Mi estas nigra, tamen beleta,
Ho filinoj de Jerusalem,
Kiel la tendoj de Kedar,
Kiel la tapetoj de Salomono.

Book:22 Chapter:1 verse: pars:
     

6 Ne rigardu min, ke mi estas nigreta:
La suno min brulkolorigis.
La filoj de mia patrino koleris kontraŭ mi;
Ili faris min gardistino de la vinberĝardenoj;
Mian propran vinberĝardenon mi ne gardis.

Book:22 Chapter:1 verse: pars:
     

7 Diru al mi, ho vi, kiun mia animo amas,
Kie vi paŝtas, kie vi ripozigas vian brutaron tagmeze:
Kial mi similu al vagistino
Ĉe la brutaroj de viaj kamaradoj?

Book:22 Chapter:1 verse: pars:

     

8 Se vi ne scias tion, ho belulino inter virinoj,
Sekvu la paŝojn de la ŝafaro,
Kaj paŝtu viajn kapridojn ĉe la tendoj de la paŝtistoj.

Book:22 Chapter:1 verse: pars:

     

9 Al la ĉevalino en la ĉaroj de Faraono
Mi komparas vin, ho mia amatino.

Book:22 Chapter:1 verse: pars:
     

10 Belaj estas viaj vangoj sub la orelringoj,
Via kolo sub la laĉoj de perloj.

Book:22 Chapter:1 verse: pars:
     

11 Orajn orelringojn ni faros al vi,
Kun arĝentaj enkrustaĵoj.

Book:22 Chapter:1 verse: pars:

     

12 Dum la reĝo sidas ĉe la festotablo,
Mia nardo bonodoras.

Book:22 Chapter:1 verse: pars:
     

13 Kiel fasko de mirho, restanta inter miaj mamoj,
Estas al mi mia amato.

Book:22 Chapter:1 verse: pars:
     

14 Kiel floraro de kofero estas por mi mia amato,
En la vinberĝardenoj de En-Gedi.

Book:22 Chapter:1 verse: pars:

     

15 Ho, vi estas bela, mia amatino; ho, vi estas ja bela;
Viaj okuloj estas kiel ĉe kolomboj.

Book:22 Chapter:1 verse: pars:

     

16 Ho, vi estas bela, mia amato, kaj ĉarma;
Nia lito estas kiel freŝaj herboj;

Book:22 Chapter:1 verse: pars:
     

17 La traboj de nia domo estas cedraj,
Niaj ĉevronoj estas abiaj.

Sekva Ĉapitro