<< Sentencoj | La Malnova Testamento | Alta Kanto >>

1

Book:21 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Vortoj de la Predikanto, filo de David, reĝo en Jerusalem.

Book:21 Chapter:1 verse: pars:
   

2 Vantaĵo de vantaĵoj, diris la Predikanto; vantaĵo de vantaĵoj, Book:21 Chapter:1 verse: 3 pars:

     ĉio estas vantaĵo. 3 Kian profiton havas la homo de ĉiuj siaj
Book:21 Chapter:1 verse: 4 pars:
     laboroj, kiujn li laboras sub la suno? 4 Generacio foriras kaj
Book:21 Chapter:1 verse: 5 pars:
     generacio venas, kaj la tero restas eterne. 5 Leviĝas la suno kaj
Book:21 Chapter:1 verse: 6 pars:
     subiras la suno, kaj al sia loko ĝi rapidas, kaj tie ĝi leviĝas. 6 Iras al sudo kaj reiras al nordo, turniĝas, turniĝas en sia
Book:21 Chapter:1 verse: 7 pars:
     irado la vento, kaj al siaj rondoj revenas la vento. 7 Ĉiuj
     riveroj iras al la maro, sed la maro ne pleniĝas; al la loko, al
Book:21 Chapter:1 verse: 8 pars:
     kiu la riveroj alfluas, ili alfluas ĉiam denove. 8 Ĉiuj aferoj
     estas lacigaj, ne povas homo tion eldiri; ne satiĝas la okulo de
Book:21 Chapter:1 verse: 9 pars:
     vidado, kaj ne pleniĝas la orelo de aŭdado. 9 Kio estis, tio
     estos; kaj kio estis farata, tio estos farata; kaj ekzistas nenio
Book:21 Chapter:1 verse: 10 pars:
     nova sub la suno. 10 Ekzistas io, pri kio oni diras: Vidu, ĉi tio
     estas nova; sed ĝi estis jam en la eterna tempo, kiu estis antaŭ
Book:21 Chapter:1 verse: 11 pars:
     ni. 11 Ne restis memoro pri la antaŭuloj; kaj ankaŭ pri la
     posteuloj, kiuj estos, ne restos memoro ĉe tiuj, kiuj estos
     poste.
   

Book:21 Chapter:1 verse: pars:
   

12 Mi, Predikanto, estis reĝo super Izrael en Jerusalem. 13 Kaj mi decidis en mia koro esplori kaj ekzameni per la saĝo ĉion, kio fariĝas sub la ĉielo: ĉi tiun malfacilan okupon Dio donis al la Book:21 Chapter:1 verse: 14 pars:

     homidoj, por ke ili turmentiĝu per ĝi. 14 Mi vidis ĉiujn aferojn,
     kiuj fariĝas sub la suno; kaj jen, ĉio estas vantaĵo kaj
Book:21 Chapter:1 verse: 15 pars:
     entreprenoj ventaj. 15 Kurbigitan oni ne povas rerektigi, kaj
Book:21 Chapter:1 verse: 16 pars:
     mankantan oni ne povas kalkuli. 16 Mi meditis kun mia koro tiele:
     Jen mi kreskigis kaj multigis en mi sciencon pli ol ĉiuj, kiuj
     estis antaŭ mi en Jerusalem; kaj mia koro penetris multon da saĝo
Book:21 Chapter:1 verse: 17 pars:
     kaj scio. 17 Sed kiam mi dediĉis mian koron, por ekkoni la
     saĝecon kaj ekkoni la malsaĝecon kaj sensencecon, mi eksciis, ke
Book:21 Chapter:1 verse: 18 pars:
     ankaŭ ĉi tio estas ventaĵo. 18 Ĉar ĉe multe da saĝeco estas multe
     da zorgemeco; kaj, kiu plimultigas siajn sciojn, tiu plimultigas
     siajn dolorojn.
   

Sekva Ĉapitro