<< Genezo | La Malnova Testamento | Levidoj >>

2

Book:2 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Kaj iris unu homo el la domo de Levi kaj prenis edzinon Book:2 Chapter:2 verse: 2 pars:

     Leviidinon. 2 Kaj la virino gravediĝis, kaj naskis filon; kaj ŝi
Book:2 Chapter:2 verse: 3 pars:
     vidis, ke li estas bela, kaj ŝi kaŝis lin dum tri monatoj. 3 Sed
     ŝi ne povis plu kaŝi lin, tial ŝi prenis por li keston el kanoj
     kaj ĉirkaŭŝmiris ĝin per asfalto kaj peĉo, kaj metis tien la
Book:2 Chapter:2 verse: 4 pars:
     infanon kaj metis ĝin inter la kanojn sur la bordo de la Rivero. 4 Kaj lia fratino stariĝis malproksime, por sciiĝi, kio fariĝos
Book:2 Chapter:2 verse: 5 pars:
     kun li. 5 Kaj la filino de Faraono malsupreniris, por lavi sin en
     la Rivero, kaj ŝiaj servantinoj iradis sur la bordo de la Rivero.
     Ŝi ekvidis la keston meze de la kanoj, kaj ŝi sendis sian
Book:2 Chapter:2 verse: 6 pars:
     sklavinon, ke ŝi ĝin prenu. 6 Ŝi malfermis, kaj ekvidis la
     infanon; ĝi estis knabeto, kiu ploris. Kaj ŝi kompatis lin, kaj
Book:2 Chapter:2 verse: 7 pars:
     diris: Ĝi estas el la Hebreaj infanoj. 7 Tiam lia fratino diris
     al la filino de Faraono: Ĉu mi iru kaj voku al vi virinon
Book:2 Chapter:2 verse: 8 pars:
     nutrantinon el la Hebreinoj, ke ŝi nutru por vi la infanon? 8 Kaj
     la filino de Faraono diris al ŝi: Iru. Kaj la knabino iris kaj
Book:2 Chapter:2 verse: 9 pars:
     vokis la patrinon de la infano. 9 Kaj la filino de Faraono diris
     al ŝi: Prenu ĉi tiun infanon kaj nutru ĝin por mi, kaj mi pagos
Book:2 Chapter:2 verse: 10 pars:
     al vi. Kaj la virino prenis la infanon kaj nutris ĝin. 10 Kiam la
     infano grandiĝis, ŝi alportis lin al la filino de Faraono, kaj li
     fariĝis filo por ŝi, kaj ŝi donis al li la nomon Moseo, dirante:
     El la akvo mi lin eltiris.
   

Book:2 Chapter:2 verse: pars:
   

11 En la tempo, kiam Moseo estis jam granda, li eliris al siaj fratoj kaj vidis iliajn malfacilajn laborojn; kaj li vidis, ke Book:2 Chapter:2 verse: 12 pars:

     Egipto batas iun Hebreon el liaj fratoj. 12 Tiam li turnis sin
     unuflanken kaj aliflanken, kaj vidinte, ke estas neniu, mortigis
Book:2 Chapter:2 verse: 13 pars:
     la Egipton kaj kaŝis lin en la sablo. 13 Kaj li eliris en la
     sekvanta tago, kaj vidis, ke du Hebreoj malpacas. Kaj li diris al
Book:2 Chapter:2 verse: 14 pars:
     la ofendanto: Kial vi batas vian proksimulon? 14 Kaj tiu diris:
     Kiu faris vin estro kaj juĝanto super ni? ĉu vi intencas mortigi
     min, kiel vi mortigis la Egipton? Tiam Moseo ektimis, kaj diris:
Book:2 Chapter:2 verse: 15 pars:
     Videble la afero fariĝis sciata. 15 Kaj Faraono aŭdis pri tiu
     afero kaj deziris mortigi Moseon. Sed Moseo forkuris de Faraono
Book:2 Chapter:2 verse: 16 pars:
     kaj ekloĝis en la lando Midjana, kaj li loĝis apud puto. 16 La
     pastro Midjana havis sep filinojn. Kaj ili venis kaj ĉerpis akvon
Book:2 Chapter:2 verse: 17 pars:
     kaj plenigis la trogojn, por trinkigi la ŝafojn de sia patro. 17 Sed venis la paŝtistoj kaj forpelis ilin. Tiam Moseo leviĝis kaj
Book:2 Chapter:2 verse: 18 pars:
     helpis ilin kaj trinkigis iliajn ŝafojn. 18 Kiam ili venis al sia
Book:2 Chapter:2 verse: 19 pars:
     patro Reuel, li diris: Kial vi tiel baldaŭ venis hodiaŭ? 19 Kaj
     ili diris: Iu Egipto savis nin el la manoj de la paŝtistoj, kaj
Book:2 Chapter:2 verse: 20 pars:
     li eĉ ĉerpis por ni kaj trinkigis la ŝafojn. 20 Tiam li diris al
     siaj filinoj: Kie do li estas? kial vi forlasis tiun homon? voku
Book:2 Chapter:2 verse: 21 pars:
     lin, ke li manĝu panon. 21 Kaj Moseo konsentis loĝi ĉe tiu homo;
Book:2 Chapter:2 verse: 22 pars:
     kaj tiu donis sian filinon Cipora al Moseo. 22 Kaj ŝi naskis
     filon, kaj li donis al li la nomon Gerŝom, ĉar li diris: Fremdulo
     mi estis en lando fremda.
   

Book:2 Chapter:2 verse: pars:
   

23 Post longa tempo mortis la reĝo de Egiptujo. Kaj la Izraelidoj ĝemis pro la laboroj kaj kriis, kaj ilia kriado pro la laboroj Book:2 Chapter:2 verse: 24 pars:

     venis supren al Dio. 24 Kaj Dio aŭdis ilian ĝemadon, kaj Dio
Book:2 Chapter:2 verse: 25 pars:
     rememoris Sian interligon kun Abraham, Isaak, kaj Jakob. 25 Kaj
     Dio rigardis la Izraelidojn, kaj Dio rememoris ilin.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro