<< Ijob | La Malnova Testamento | Sentencoj >>

2

Kial tumultas popoloj,
Kaj gentoj pripensas vanaĵon?

Book:19 Chapter:2 verse: pars:
      

2 Leviĝas reĝoj de la tero,
Kaj eminentuloj konsiliĝas kune,
Kontraŭ la Eternulo kaj kontraŭ Lia sanktoleito, dirante:

Book:19 Chapter:2 verse: pars:
      

3 Ni disŝiru iliajn ligilojn,
Kaj ni deĵetu de ni iliajn ŝnurojn!

Book:19 Chapter:2 verse: pars:

      

4 La loĝanta en la ĉielo ridas,
La Sinjoro mokas ilin.

Book:19 Chapter:2 verse: pars:
      

5 Tiam Li parolos al ili en Sia kolero,
Kaj per Sia furiozo Li ilin ektimigos, dirante:

Book:19 Chapter:2 verse: pars:
      

6 Mi starigis ja Mian reĝon
Super Cion, Mia sankta monto.

Book:19 Chapter:2 verse: pars:

      

7 Mi raportos pri la decido:
La Eternulo diris al mi: Vi estas Mia filo,
Hodiaŭ Mi vin naskis.

Book:19 Chapter:2 verse: pars:
      

8 Petu Min, kaj Mi donos al vi popolojn por heredo,
Kaj por posedo limojn de tero.

Book:19 Chapter:2 verse: pars:
      

9 Vi disbatos ilin per fera sceptro,
Kiel potan vazon vi ilin dispecigos.

Book:19 Chapter:2 verse: pars:

      

10 Kaj nun, ho reĝoj, prudentiĝu;
Instruiĝu, juĝistoj de la tero!

Book:19 Chapter:2 verse: pars:
      

11 Servu al la Eternulo kun timo,
Kaj ĝoju kun tremo.

Book:19 Chapter:2 verse: pars:
      

12 Kisu la filon, ke Li ne koleru, kaj vi ne pereu sur la vojo,
Ĉar baldaŭ ekbrulos Lia kolero.
Feliĉaj estas ĉiuj, kiuj fidas Lin.

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro