<< Ester | La Malnova Testamento | Psalmaro >>

2

Book:18 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Unu tagon, kiam la filoj de Dio venis, por stariĝi antaŭ la Eternulo, venis ankaŭ Satano inter ili, por stariĝi antaŭ la Book:18 Chapter:2 verse: 2 pars:

     Eternulo. 2 Kaj la Eternulo diris al Satano: De kie vi venas? Kaj
     Satano respondis al la Eternulo, kaj diris: Mi vagadis sur la
Book:18 Chapter:2 verse: 3 pars:
     tero kaj rondiradis sur ĝi. 3 Kaj la Eternulo diris al Satano: Ĉu
     vi atentis Mian servanton Ijob? ne ekzistas sur la tero homo
     simila al li, tiel honesta, justa, diotima, kaj evitanta
     malbonon; kaj li ĝis nun ankoraŭ estas firma en sia virteco,
Book:18 Chapter:2 verse: 4 pars:
     kvankam vi ekscitis Min kontraŭ li, por pereigi lin senkulpe. 4 Tiam Satano respondis al la Eternulo, kaj diris: Haŭto pro haŭto;
Book:18 Chapter:2 verse: 5 pars:
     kaj ĉion, kion homo posedas, li fordonus pro sia vivo. 5 Sed
     etendu Vian manon, kaj tuŝu liajn ostojn kaj lian karnon; tiam Vi
Book:18 Chapter:2 verse: 6 pars:
     vidos, ke li blasfemos Vin antaŭ Via vizaĝo. 6 La Eternulo diris
     al Satano: Jen li estas transdonata en vian manon; nur lian vivon
Book:18 Chapter:2 verse: 7 pars:
     konservu. 7 Satano foriris de antaŭ la vizaĝo de la Eternulo, kaj
     frapis Ijobon per turmentaj abscesoj de la plando de lia piedo
Book:18 Chapter:2 verse: 8 pars:
     ĝis lia verto. 8 Li prenis potpecon, por skrapadi sin per ĝi,
Book:18 Chapter:2 verse: 9 pars:
     sidante meze de cindro. 9 Kaj lia edzino diris al li: Vi ĉiam
Book:18 Chapter:2 verse: 10 pars:
     ankoraŭ estas firma en via virteco! blasfemu Dion, kaj mortu. 10 Sed li diris al ŝi: Vi parolas tiel, kiel parolas iu el la
     malsaĝulinoj; ĉu bonon ni akceptu de Dio, kaj malbonon ni ne
     akceptu? Malgraŭ ĉio ĉi tio Ijob ne pekis per siaj lipoj.
   

Book:18 Chapter:2 verse: pars:
   

11 Kiam la tri amikoj de Ijob aŭdis pri tiu tuta malfeliĉo, kiu trafis lin, ili iris ĉiu de sia loko, Elifaz, la Temanano, Bildad, la Ŝuĥano, kaj Cofar, la Naamano, kaj kunvenis kune, por Book:18 Chapter:2 verse: 12 pars:

     iri plori kun li kaj konsoli lin. 12 Kiam ili levis siajn okulojn
     de malproksime, ili ne rekonis lin; kaj ili levis sian voĉon kaj
     ekploris; kaj ĉiu el ili disŝiris sian veston, kaj ĵetis teron
Book:18 Chapter:2 verse: 13 pars:
     sur sian kapon, turnante sin al la ĉielo. 13 Kaj ili sidis kun li
     sur la tero dum sep tagoj kaj sep noktoj, kaj ne parolis al li eĉ
     unu vorton; ĉar ili vidis, ke la suferado estas tre granda.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro