<< Ezra | La Malnova Testamento | Ester >>

2

Book:16 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

En la monato Nisan, en la dudeka jaro de la reĝo Artaĥŝast, antaŭ li staris vino. Kaj mi prenis la vinon kaj donis al la Book:16 Chapter:2 verse: 2 pars:

     reĝo; kaj ĝis tiam mi ne estis malgaja antaŭ li. 2 Kaj la reĝo
     diris al mi: Kial vi aspektas malbone, kvankam vi ne estas
Book:16 Chapter:2 verse: 3 pars:
     malsana? tio certe estas doloro de koro. Kaj mi forte ektimis, 3 kaj mi diris al la reĝo: La reĝo vivu eterne; kiel mi povas ne
     aspekti malbone, kiam la urbo, kiu estas la tomboloko de miaj
     patroj, estas dezertigita, kaj ĝiaj pordegoj estas forbruligitaj
Book:16 Chapter:2 verse: 4 pars:
     per fajro? 4 Kaj la reĝo diris al mi: Kion do vi deziras? Tiam mi
Book:16 Chapter:2 verse: 5 pars:
     preĝis al Dio de la ĉielo, 5 kaj diris al la reĝo: Se al la reĝo
     plaĉas, kaj se via sklavo havas vian favoron, permesu al mi
     veturi en Judujon, en la urbon, kie troviĝas la tomboj de miaj
Book:16 Chapter:2 verse: 6 pars:
     patroj, kaj konstrui ĝin. 6 Kaj la reĝo diris al mi (la reĝino
     sidis apud li): Kiel longe daŭros via veturado? kaj kiam vi
     revenos? Kaj la reĝo bonvolis forliberigi min, kaj mi difinis al
Book:16 Chapter:2 verse: 7 pars:
     li templimon. 7 Kaj mi diris al la reĝo: Se al la reĝo plaĉas,
     oni donu al mi leterojn al la transriveraj regionestroj, ke ili
Book:16 Chapter:2 verse: 8 pars:
     permesu al mi trairi, ĝis mi venos en Judujon; 8 kaj ankaŭ
     leteron al Asaf, la gardisto de la reĝa arbaro, ke li donu al mi
     arbojn por tegi la pordegojn de la kastelo ĉe la templo, kaj por
     la murego de la urbo, kaj por la domo, en kiu mi loĝos. Kaj la
Book:16 Chapter:2 verse: 9 pars:
     reĝo donis al mi, ĉar super mi estis la favora mano de mia Dio. 9 Kaj mi venis al la transriveraj regionestroj, kaj mi donis al ili
     la leterojn de la reĝo. Kaj la reĝo sendis kun mi oficirojn kaj
Book:16 Chapter:2 verse: 10 pars:
     rajdistojn. 10 Kiam tion aŭdis Sanbalat, la Ĥoronano, kaj Tobija,
     la sklavo Amonida, ili havis grandan ĉagrenon, ke venis homo, por
Book:16 Chapter:2 verse: 11 pars:
     zorgi pri la bono de la Izraelidoj. 11 Kaj mi venis en
Book:16 Chapter:2 verse: 12 pars:
     Jerusalemon. Kaj restinte tie dum tri tagoj, 12 mi leviĝis nokte
     kune kun nemultaj homoj, kiuj estis kun mi; mi al neniu ion diris
     pri tio, kion mia Dio inspiris al mi fari por Jerusalem; neniu
Book:16 Chapter:2 verse: 13 pars:
     besto estis kun mi, krom tiu, sur kiu mi rajdis. 13 Kaj mi
     trarajdis nokte tra la Pordego de la Valo, al la Fonto de la
     Drako kaj al la Pordego de Sterko; mi rigardis la muregojn de
     Jerusalem, kiel detruitaj ili estas, kaj ĝiajn pordegojn, kiel
Book:16 Chapter:2 verse: 14 pars:
     ili estas forbruligitaj per fajro. 14 Kaj mi alrajdis al la
     Pordego de la Fonto kaj al la Reĝa Lageto; sed tie ne estis
Book:16 Chapter:2 verse: 15 pars:
     sufiĉe da spaco, ke povu trairi la besto, kiu estis sub mi. 15 Kaj mi leviĝis nokte laŭ la torento kaj pririgardis la muregon,
Book:16 Chapter:2 verse: 16 pars:
     kaj, trarajdinte denove tra la Pordego de la Valo, mi revenis. 16 Kaj la estroj ne sciis, kien mi iris kaj kion mi faras; nek al la
     Judoj, nek al la pastroj, nek al la eminentuloj, nek al la
     estroj, nek al la ceteraj plenumantoj de la laboroj mi ion diris
Book:16 Chapter:2 verse: 17 pars:
     ĝis nun. 17 Kaj mi diris al ili: Vi vidas la mizeron, en kiu ni
     troviĝas, kiel Jerusalem estas dezertigita kaj ĝiaj pordegoj
     estas forbruligitaj per fajro; ni iru kaj konstruu la muregon de
Book:16 Chapter:2 verse: 18 pars:
     Jerusalem, ke ni ne estu plu en malhonoro. 18 Kaj mi rakontis al
     ili pri la mano de mia Dio, kiu favore estis super mi, ankaŭ la
     vortojn de la reĝo, kiujn li diris al mi. Kaj ili diris: Ni
Book:16 Chapter:2 verse: 19 pars:
     leviĝu kaj konstruu; kaj iliaj manoj fortiĝis por la bono. 19 Kiam tion aŭdis Sanbalat, la Ĥoronano, kaj Tobija, la sklavo
     Amonida, kaj Geŝem, la Arabo, ili ridis pri ni kaj rigardis nin
     malestime, kaj diris: Kio estas tiu afero, kiun vi faras? ĉu ne
Book:16 Chapter:2 verse: 20 pars:
     kontraŭ la reĝo vi ribelas? 20 Kaj mi respondis al ili, kaj diris
     al ili: Dio de la ĉielo donos al ni sukceson, kaj ni, Liaj
     servantoj, leviĝos kaj konstruos; sed vi havas nenian parton nek
     rajton nek memoron en Jerusalem.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro