<< Ezra | La Malnova Testamento | Ester >>

1

Book:16 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Vortoj de Neĥemja, filo de Ĥaĥalja.

En la monato Kislev, en la dudeka jaro, mi estis en la kastelurbo Book:16 Chapter:1 verse: 2 pars:

     Ŝuŝan. 2 Kaj venis Ĥanani, unu el miaj fratoj, li kaj kelkaj
     viroj el Judujo. Kaj mi demandis lin pri la Judoj, kiuj saviĝis
Book:16 Chapter:1 verse: 3 pars:
     kaj restis el la forkaptitaro, kaj pri Jerusalem. 3 Kaj ili diris
     al mi: La restintoj, kiuj restis el la forkaptitaro, troviĝas tie
     en la lando en granda mizero kaj malhonoro; kaj la murego de
     Jerusalem estas detruita, kaj ĝiaj pordegoj estas forbruligitaj
Book:16 Chapter:1 verse: 4 pars:
     per fajro. 4 Kiam mi aŭdis tiujn vortojn, mi sidiĝis kaj
     ekploris, kaj funebris dum kelke da tagoj; kaj mi fastis kaj
Book:16 Chapter:1 verse: 5 pars:
     preĝis antaŭ Dio de la ĉielo. 5 Kaj mi diris: Mi petas Vin, ho
     Eternulo, Dio de la ĉielo, Dio granda kaj timinda, kiu konservas
     la interligon kaj favorkorecon al Liaj amantoj kaj al la
Book:16 Chapter:1 verse: 6 pars:
     plenumantoj de Liaj ordonoj! 6 Via orelo estu atenta, kaj Viaj
     okuloj estu malfermitaj, por aŭskulti la preĝon de Via servanto,
     per kiu mi preĝas antaŭ Vi nun tage kaj nokte pri la Izraelidoj,
     Viaj servantoj, dum mi faras konfeson pri la pekoj de la
     Izraelidoj, kiujn ni pekis antaŭ Vi; mi kaj la domo de mia patro,
Book:16 Chapter:1 verse: 7 pars:
     ni pekis. 7 Ni forte pekis antaŭ Vi, kaj ni ne plenumis la
     ordonojn kaj la leĝojn kaj la decidojn, kiujn Vi ordonis al
Book:16 Chapter:1 verse: 8 pars:
     Moseo, Via servanto. 8 Sed volu rememori la vorton, kiun Vi
     eldiris al Via servanto Moseo, nome: Se vi pekos, Mi disĵetos vin
Book:16 Chapter:1 verse: 9 pars:
     inter la popolojn; 9 sed se vi returnos vin al Mi kaj konservos
     Miajn ordonojn kaj plenumos ilin, tiam se viaj forpelitoj eĉ
     estus ĉe la rando de la ĉielo, Mi eĉ de tie kolektos ilin, kaj
     venigos ilin sur la lokon, kiun Mi elektis, por loĝigi tie Mian
Book:16 Chapter:1 verse: 10 pars:
     nomon. 10 Ili estas ja Viaj servantoj, kaj Via popolo, kiun Vi
Book:16 Chapter:1 verse: 11 pars:
     liberigis per Via granda forto kaj per Via potenca mano. 11 Mi
     petas, ho Sinjoro, Via orelo estu atenta al la preĝo de Via
     servanto, kaj al la preĝo de Viaj servantoj, kiuj deziras timi
     Vian nomon; kaj donu sukceson al Via servanto hodiaŭ, kaj akirigu
     al li favorkorecon antaŭ ĉi tiu homo. (Mi estis vinverŝisto ĉe la
     reĝo.)
   

Sekva Ĉapitro