<< 2a Kroniko | La Malnova Testamento | Ne?emja >>

1

Book:15 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

En la unua jaro de Ciro, reĝo de Persujo, por ke plenumiĝu la vorto de la Eternulo, dirita per Jeremia, la Eternulo ekscitis la spiriton de Ciro, reĝo de Persujo, kaj ĉi tiu ordonis proklami en Book:15 Chapter:1 verse: 2 pars:

     sia tuta regno voĉe kaj skribe jenon: 2 Tiele diras Ciro, reĝo de
     Persujo: Ĉiujn regnojn de la tero donis al mi la Eternulo, Dio de
     la ĉielo, kaj Li komisiis al mi konstrui al Li domon en
Book:15 Chapter:1 verse: 3 pars:
     Jerusalem, kiu estas en Judujo. 3 Kiu inter vi estas el Lia tuta
     popolo, kun tiu estu lia Dio; kaj li iru en Jerusalemon, kiu
     estas en Judujo, kaj konstruu la domon de la Eternulo, Dio de
Book:15 Chapter:1 verse: 4 pars:
     Izrael, de tiu Dio, kiu estas en Jerusalem. 4 Kaj al ĉiu, kiu
     restis, en kiu ajn loko li loĝas, la loĝantoj de lia loko helpu
     al li per arĝento, per oro, per alia havo, kaj per brutoj, kun
Book:15 Chapter:1 verse: 5 pars:
     memvola donaco por la domo de Dio, kiu estas en Jerusalem. 5 Kaj
     leviĝis la ĉefoj de la patrodomoj de Jehuda kaj de Benjamen, kaj
     la pastroj kaj la Levidoj, ĉiu, en kiu Dio vekis lian spiriton,
Book:15 Chapter:1 verse: 6 pars:
     por iri konstrui la domon de la Eternulo en Jerusalem. 6 Kaj ĉiuj
     iliaj ĉirkaŭantoj helpis al ili per arĝentaj objektoj, per oro,
     per alia havo, per brutoj, kaj per multekostaĵoj, krom ĉiuj
Book:15 Chapter:1 verse: 7 pars:
     memvolaj donacoj. 7 Kaj la reĝo Ciro elportigis la vazojn de la
     domo de la Eternulo, kiujn Nebukadnecar estis elportinta el
Book:15 Chapter:1 verse: 8 pars:
     Jerusalem kaj metinta en la domon de liaj dioj; 8 Ciro, reĝo de
     Persujo, elportigis ilin per la trezoristo Mitredat, kiu
Book:15 Chapter:1 verse: 9 pars:
     laŭkalkule transdonis ilin al Ŝeŝbacar, princo de la Judoj. 9 Kaj
     jen estas ilia nombro: da oraj pelvoj tridek, da arĝentaj pelvoj
Book:15 Chapter:1 verse: 10 pars:
     mil, da tranĉiloj dudek naŭ, 10 da oraj kalikoj tridek, da
Book:15 Chapter:1 verse: 11 pars:
     arĝentaj duoblaj kalikoj kvarcent dek, da aliaj vazoj mil. 11 La
     nombro de ĉiuj vazoj oraj kaj arĝentaj estis kvin mil kvarcent.
     Ĉion ĉi tion kunportis Ŝeŝbacar ĉe la foriro de la forkaptitoj el
     Babel en Jerusalemon.
   

Sekva Ĉapitro