<< 1a Samuel | La Malnova Testamento | 1a Re?oj >>

1

Book:10 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Post la morto de Saul, kiam David revenis de la venkobato de Book:10 Chapter:1 verse: 2 pars:

     Amalek, kaj David estis en Ciklag de du tagoj, 2 okazis, ke en la
     tria tago iu viro venis el la tendaro, de Saul, kaj liaj vestoj
     estis disŝiritaj kaj terpolvo estis sur lia kapo; kaj kiam li
Book:10 Chapter:1 verse: 3 pars:
     alvenis al David, li ĵetis sin sur la teron kaj adorkliniĝis. 3 Kaj David diris al li: De kie vi venas? Kaj tiu diris al li: El
Book:10 Chapter:1 verse: 4 pars:
     la tendaro de la Izraelidoj mi forsavis min. 4 Kaj David diris al
     li: Kiel estis la afero? diru al mi, mi petas. Kaj tiu diris, ke
     la popolo forkuris el la batalo, ke multaj falis el la popolo kaj
Book:10 Chapter:1 verse: 5 pars:
     mortis, kaj ke ankaŭ Saul kaj lia filo Jonatan mortis. 5 Kaj
     David diris al la junulo, kiu raportis al li: Kiamaniere vi
Book:10 Chapter:1 verse: 6 pars:
     eksciis, ke mortis Saul kaj lia filo Jonatan? 6 Kaj la junulo
     raportanta al li diris: Okaze mi venis sur la monton Gilboa, kaj
     jen mi vidis, ke Saul apogas sin sur sia glavo kaj la ĉaroj kaj
Book:10 Chapter:1 verse: 7 pars:
     rajdantoj atingas lin. 7 Kaj li ekrigardis malantaŭen, kaj
Book:10 Chapter:1 verse: 8 pars:
     ekvidis min kaj vokis min; kaj mi diris: Jen mi estas. 8 Kaj li
     diris al mi: Kiu vi estas? Kaj mi diris al li: Mi estas
Book:10 Chapter:1 verse: 9 pars:
     Amalekido. 9 Kaj li diris al mi: Stariĝu, mi petas, super mi, kaj
     mortigu min, ĉar kaptis min agonio; ĉar mia animo ĝis nun ankoraŭ
Book:10 Chapter:1 verse: 10 pars:
     estas en mi. 10 Tiam mi stariĝis super li kaj mortigis lin, ĉar
     mi sciis, ke li ne vivos post sia falo; kaj mi prenis la kronon,
     kiu estis sur lia kapo, kaj la brakornamon, kiu estis sur lia
Book:10 Chapter:1 verse: 11 pars:
     brako, kaj mi alportis ilin al mia sinjoro ĉi tien. 11 Tiam David
     kaptis siajn vestojn kaj disŝiris ilin, ankaŭ ĉiuj homoj, kiuj
Book:10 Chapter:1 verse: 12 pars:
     estis kun li. 12 Kaj ili funebris kaj ploris kaj fastis ĝis la
     vespero, pro Saul, kaj pro Jonatan, lia filo, kaj pro la popolo
Book:10 Chapter:1 verse: 13 pars:
     de la Eternulo, kaj pro la domo de Izrael, ke ili falis de glavo. 13 Kaj David diris al la junulo, kiu raportis al li: De kie vi
Book:10 Chapter:1 verse: 14 pars:
     estas? Kaj tiu respondis: Mi estas filo de fremdulo Amalekido. 14 Tiam David diris al li: Kiel vi ne timis etendi vian manon, por
Book:10 Chapter:1 verse: 15 pars:
     pereigi la sanktoleiton de la Eternulo? 15 Kaj David alvokis unu
     el la servantoj, kaj diris: Alproksimiĝu, kaj frapu lin. Kaj tiu
Book:10 Chapter:1 verse: 16 pars:
     frapis lin, kaj li mortis. 16 Kaj David diris al li: Via sango
     estu sur via kapo; ĉar via buŝo atestas kontraŭ vi per tio, ke vi
Book:10 Chapter:1 verse: 17 pars:
     diris: Mi mortigis la sanktoleiton de la Eternulo. 17 Kaj David
     eldiris la sekvantan funebran parolon pri Saul kaj pri lia filo
Book:10 Chapter:1 verse: 18 pars:
     Jonatan 18 (kaj li ordonis instrui al la Judoj la uzadon de
     pafarko, kiel estas skribite en la libro de la Justulo):
   

Book:10 Chapter:1 verse: pars:

     

19 La beleco de Izrael estas mortigita sur viaj altaĵoj!
Kiel falis la herooj!

Book:10 Chapter:1 verse: pars:
     

20 Ne sciigu en Gat,
Ne anoncu sur la stratoj de Aŝkelon;
Por ke ne ĝoju la filinoj de la Filiŝtoj,
Por ke ne ĝojkriu la filinoj de la necirkumciditoj.

Book:10 Chapter:1 verse: pars:
     

21 Montoj en Gilboa,
Nek roso nek pluvo estu sur vi, nek kampoj fruktodonaj;
Ĉar tie estas malhonorita la ŝildo de herooj,
La ŝildo de Saul, kvazaŭ li ne estus oleita per sankta oleo.

Book:10 Chapter:1 verse: pars:
     

22 Sen sango de mortigitoj, sen sebo de fortuloj,
La pafarko de Jonatan neniam venis returne,
Kaj la glavo de Saul ne revenis vane.

Book:10 Chapter:1 verse: pars:
     

23 Saul kaj Jonatan, amindaj kaj ĉarmaj ĉe sia vivo,
Eĉ ĉe sia morto ne disiĝis;
Pli rapidaj ili estis ol agloj,
Pli fortaj ol leonoj.

Book:10 Chapter:1 verse: pars:
     

24 Filinoj de Izrael, ploru pri Saul,
Kiu vestis vin per purpuro kun ornamaĵoj,
Kiu metis orajn ornamojn sur viajn vestojn.

Book:10 Chapter:1 verse: pars:
     

25 Kiel falis herooj meze de la batalo!
Mortigita estas Jonatan sur viaj altaĵoj.

Book:10 Chapter:1 verse: pars:
     

26 Mi malĝojas pro vi, mia frato Jonatan;
Vi estis al mi tre kara;
Via amo estis al mi pli kara,
Ol la amo de virinoj.

Book:10 Chapter:1 verse: pars:
     

27 Kiel falis herooj,
Kaj pereis batalaj armiloj!

Sekva Ĉapitro